Gå till huvudinnehåll

2021-08-27 | 13:45 (CEST)

Castellum förvärvar ytterligare 11,8 % av aktierna i Entra

Regulatoriskt

Castellum Aktiebolag (publ) ("Castellum") har förvärvat 21 408 057 aktier i Entra ASA ("Entra") den 27 augusti 2021 till ett pris om 210 NOK per aktie från Folketrygdfondet. Vidare har Castellum förvärvat 931 617 aktier i marknaden under juli och augusti. Efter dessa förvärv innehar Castellum 55 810 650 aktier, motsvarande 30,6 % av aktierna och rösterna i Entra. Entra blir därmed ett intressebolag till Castellum.

För mer information vänligen kontakta:

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Denna information är sådan information som Castellum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 13:45 CET.

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 97 miljarder kronor. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210827 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden