Gå till huvudinnehåll

2021-06-14 | 13:00 (CEST)

Castellum förvärvar ytterligare 8,2 % av aktierna i Entra

Regulatoriskt

Castellum Aktiebolag (publ) ("Castellum") har förvärvat 14 947 109 aktier i Entra ASA ("Entra") den 14 juni 2021 för ett pris om 210 NOK per aktie från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Efter förvärvet innehar Castellum 33 172 109 aktier, motsvarande 18,2 % av aktierna och rösterna i Entra.

Förvärvet är ett effektivt sätt för Castellum att uppnå önskad exponering mot norsk fastighetsmarknad och ligger helt i linje med bolagets strategi att vara en ledande fastighetsägare och investerare i nordisk fastighetsmarknad.

”Entra är en bra investering i form av ett unikt, högkvalitativt fastighetsbestånd med bra geografisk exponering, en mycket intressant projektportfölj, stort kundinslag av statliga myndigheter och en sund balansräkning. Således finns alla förutsättningar för att skapa god tillväxt framöver”, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, CFO Castellum AB, 0706-47 12 61

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 13:00 CET.
 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210614 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden