Gå till huvudinnehåll

2024-02-08 | 08:00 (CET)

Castellum inkluderas i The Sustainability Yearbook för åttonde året i rad

Castellum är för åttonde året i rad inkluderade i The Sustainability Yearbook som rangordnar världens främsta bolag inom hållbarhet. Som fastighetsbolag är Castellum 1:a i Norden, 1:a i Europa och 4:a globalt.

The Sustainability Yearbook presenterar årligen de bolag som rankas inom de översta 15 procenten i sin respektive bransch, baserat på sin hållbarhetsprestation. I årets upplaga granskades 9 400 bolag i 62 branscher, varav endast 759 inkluderades. Syftet med indexet är att vägleda investerare mot mer hållbara investeringsalternativ.

”Att guida investerare till hållbara val är viktigt för att driva den nödvändiga omställningen. Det är glädjande att se en växande efterfrågan på hållbara investeringar. Det skapar ytterligare incitament för att bolag som Castellum ska fortsätta att göra anpassningar och investeringar som minskar vårt klimatavtryck”, säger Joacim Sjöberg, vd på Castellum AB.

The Sustainability Yearbook produceras av S&P Global som är världsledande på kreditbetyg, benchmarks och analyser på de globala kapital- och råvarumarknaderna och erbjuder djupgående data och insikter om kritiska affärsfaktorer.

”Hållbarhet är en integrerad del i vår strategi och affärsmodell. Vår ambition är att fortsätta vara en aktiv del i klimatomställningen och på så sätt bidra till en hållbar framtid”, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum AB.

Filip Elland ser tre tydliga framgångsfaktorer för Castellums hållbarhetsarbete:

• Våra hållbarhetsmål är kopplade till FN:s globala mål, med en tydlig färdplan för hur vi ska bli helt klimatneutrala senast år 2030.
• Hållbarhet är integrerat i vår verksamhet och är prioriterat av såväl styrelse och ledning som hos chefer och medarbetare.
• Vi arbetar strukturerat, mäter och utvärderar kontinuerligt.

För mer information kontakta:
Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 0703-20 63 26

Dokument och filer

Castellum inkluderas i The Sustainability Yearbook för åttonde året i rad (PDF) Filip Elland Castellum (JPEG) Joacim Sjoberg Castellum (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden