Gå till huvudinnehåll

2024-01-23 | 07:30 (CET)

Castellum installerar batterilager i Helsingborg

Grusbacken 2

Batterilagret som ansluts på en av Castellums fastighet har en kapacitet på 430 kW i effekt och 430 kWh i energi samt en vikt på cirka 6 ton. Satsningen är ett led i den effektstrategi som Castellum tagit fram tillsammans med fem svenska energibolag. Syftet är att byggnader ska bli en aktiv del i energisystemet genom att bidra med egenproducerad el till det lokala elnätet när det uppstår flaskhalsar.

"Det här batterilagret är inte bara en teknisk lösning, det är ett steg mot att lokalt hantera de utmaningar som uppstår med förnybara energikällor som inte producerar energi hela tiden, utan bara när solen lyser eller vinden blåser. Genom att göra fastigheter till aktiva effektresurser kan vi gemensamt skapa en stabilare och mer robust elinfrastruktur”, säger Ola Orsmark, vd, Castellum region Öresund.

Batterilagret kommer att anslutas på fastigheten Grusbacken 2, i område Väla Södra, där fastighetens elanslutning har rätt förutsättningar.

Castellum vill gå i spetsen för att omvandla svenska byggnader till aktiva effektresurser och har under de senaste 3 åren installerat 100 solcellsanläggningar på sina fastigheter på en yta om 120 000 kvm. Satsningen på solel genererar idag 17 procent av Castellums årliga elkonsumtion, motsvarande 17,2 GWh.

”Vi vill inte bara minska belastningen på det ansträngda nationella elnätet genom att bli mer självförsörjande på el genom solceller, utan också bidra och vara en del av lösningen på den rådande effektbristen och balansen i nätet”, säger Ola Orsmark.

”Detta batterilager kommer att spela en central roll för att återställa och bibehålla frekvensen i elnätet. Genom att under korta tidsintervall släppa ut eller ta in energi från elnätet kommer detta batterilager att bidra till att stabilisera och balansera frekvensen, vilket är avgörande för att lösa lokala obalanser”, säger Johan Sjögren, projektchef, Castellum region Öresund.

Fullständig installation och driftsättning av batterilagret sker under sommaren 2024. Uppkoppling till nätet och påbörjande av frekvenshandel sker under hösten 2024.

Castellum har tidigare installerat batterilager i fastigheter i bland annat Linköping och ett pågående projekt i Göteborg.

Läs mer om Castellums effektstrategi på www.castellum.se

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Sjögren, Projektchef, Castellum region Öresund, 070 787 91 61
Ola Orsmark, vd, Castellum region Öresund, 070 647 10 70

Dokument och filer

Castellum installerar batterilager i Helsingborg (PDF) Grusbacken 2 (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden