Gå till huvudinnehåll

2023-10-05 | 07:00 (CEST)

Castellum säljer fastigheter för ca 900 mkr

Castellum säljer fem fastigheter för sammanlagt ca 900 mkr i linje med bokförda värden. Fastigheterna består av en portfölj om fyra handelsfastigheter i Nyköping, Jönköping och Linköping som säljs för ca 600 mkr. Därtill avyttras en industrifastighet i Västerås för ca 300 mkr.

”Vi har tidigare kommunicerat att vi renodlar vår geografiska närvaro samt minskar vår exponering mot handelssegmentet. Nu levererar vi på vår strategi samtidigt som vi stärker Castellums finansiella ställning. I förlängningen vill vi växa på våra starkaste marknader”, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Fastigheterna som avyttras till Trophi är Gumsbacken 12 och 15 i Nyköping, Varuhuset 1 i Jönköping och Jägmästaren 1 i Linköping. Största hyresgästen i fastigheterna är Citygross. Gumsbacken 15 är en oexploaterad byggrätt.

Effekten 4 på Finnslätten i Västerås säljs till Nordisk Renting och har ABB som enda hyresgäst.

”Transaktionsmarknaden är fortsatt aktiv i Castellums segment men det tar längre tid att nå avsluten. Försäljningspriserna bekräftar våra bokförda värden”, säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB.
 
Affären med Trophi i korthet
Fastigheter: Gumsbacken 12 och 15, Varuhuset 1 och Jägmästaren 1.
Tillträdesdag: 25 oktober 2023
Genomsnittlig kontraktslängd: ca 3,6 år
Hyresvärde: ca 49,5 Mkr
Uthyrningsbar area: 36 978 kvm
Uthyrningsgrad: 96 %
Större hyresgäster: City Gross, Willys, Granngården och Systembolaget.

Affären med Nordisk Renting i korthet
Fastigheter: Effekten 4
Tillträdesdag: 11 november 2023
Genomsnittlig kontraktslängd: ca 3,5 år
Hyresvärde: ca 35 Mkr
Uthyrningsbar area: 26 493 kvm
Uthyrningsgrad: 100 %
Större hyresgäster: ABB
 
För mer information vänligen kontakta:
Joacim Sjöberg, verkställande direktör Castellum AB, 08-503 052 00
Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Castellum AB, kristina.sawjani@castellum.se, 08-503 052 00

Dokument och filer

Castellum säljer fastigheter för ca 900 mkr (PDF) joacim-sjoberg-hi (JPEG) Kristina Sawjani (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden