Gå till huvudinnehåll

2020-12-11 | 14:10 (CET)

Castellum säljer Högskolan i Halmstad

Castellum avyttrar fastigheterna i högskoleområdet i Halmstad. Köpare är Intea Fastigheter som därmed ökar sitt bestånd i området. Total uthyrningsbar yta är 36 376 kvadratmeter. Försäljningspriset uppgår netto till 714 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om ca 16 Mkr, vilket överstiger senaste värdering av fastigheterna.

Försäljningen omfattar fastigheterna Fanborgen 3 samt del av Fanan 39 och ingår i högskoleområdet i Halmstad. Som Halmstads näst högsta byggnad är fastigheten Fanborgen 3 under namnet Trade Center en välkänd och reslig ikonbyggnad med sina 24 våningar, 73,5 meter och speglande glasfasad. Fastigheten byggdes 1991 och har flera konferenslokaler med anslående havsutsikt.

"Efter att ha ägt dessa fastigheter under en längre tid känns det nu bra att lämna över till Intea Fastigheter som sedan tidigare har stark närvaro i området. Vi är övertygade om att den fortsatta utvecklingen sker bäst med en och samma ägare av hela området.", säger Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Affären i sammandrag:
Castellum genomför en avyttring av fastigheter inom högskoleområdet i Halmstad

Köpare: Intea Fastigheter AB (publ)

Försäljningspris netto: 714 Mkr

Hyresvärde: 55 Mkr

Ekonomisk uthyrningsgrad: 94%

Återstående genomsnittlig kontraktstid: 2,8 år

Total uthyrbar area: cirka 36 376 kvm

Frånträdesdag: 4 januari 2021

Fastigheter som affären omfattar:

Fanborgen 3

Del av Fanan 39

För ytterligare information:

Henrik Saxborn, VD Castellum AB, tel 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden