Gå till huvudinnehåll

2022-03-07 | 08:00 (CET)

Castellums års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Regulatoriskt

Castellums års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format på Castellums webbplats. En sammanfattande webbversion finns att läsa här: https://annualreport.castellum.se/2021/sv/

Tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer finnas tillgänglig från vecka 11.

  

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd Castellum AB, 070-458 24 70
Maria Strandberg, CFO, Castellum AB, 070-398 23 80
 

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 08:00 CET.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 176 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Års och hållbarhetsredovisning 2021 (PDF) (PDF) Pressmeddelande 220307 (PDF) 2021 Års och hållbarhetsredovisning (ZIP) (ZIP)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden