Gå till huvudinnehåll

2023-02-28 | 08:00 (CET)

Castellums års- och hållbarhetsredovisning för 2022 offentliggjord

Regulatoriskt

Castellums års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format på bolagets webbplats. En sammanfattande webbversion finns att läsa här: https://annualreport.castellum.se/2022

Tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer finnas tillgänglig från vecka 12.

För mer information vänligen kontakta:

Joacim Sjöberg, tf vd Castellum AB, 0768-53 98 19
Jens Andersson, CFO Castellum AB, 0768-55 67 02

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 181 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28 08:00 CET.

Dokument och filer

Pressmeddelande (PDF) (PDF) Castellum ars- och hallbarhetsredovisning 2022_print (PDF) 2022 Års och hållbarhetsredovisning (ZIP) (ZIP)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden