Gå till huvudinnehåll

2022-04-25 | 08:00 (CEST)

Delårsrapport januari-mars 2022

Regulatoriskt

Castellum gör sitt största resultatlyft någonsin

 

 • Intäkterna för perioden januari-mars 2022 uppgick till 2 193 mkr (1 502).
   
 • Förvaltningsresultat 1 151 mkr (779), motsvarande 3,40 kr per aktie (2,82).
   
 • Värdeförändringar på fastigheter 442 mkr (1 607) och derivat 1 366 mkr (19).
   
 • Periodens resultat 3 613 mkr (3 840), motsvarande 10,68 kr (13,90) per aktie.
   
 • Substansvärdet (EPRA NRV) 259 kr (220) per aktie, en ökning med 18 procent.
   
 • Investeringar om 1 195 mkr (688) i befintligt bestånd, förvärv om 75 mkr (177) samt försäljningar om 2 302 mkr (9 879).
   
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 25 mkr (40).

 

”Vi har som Nordens främsta och största kommersiella fastighetsbolag en stark finansiell ställning, attraktiva investeringar i rätt lägen och en stark underliggande affär med låg vakansgrad, god kvalitet i portföljen och en effektiv förvaltningsorganisation”, säger Rutger Arnhult, vd på Castellum AB.

 

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2022

 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd Castellum AB, 070-458 24 70
Maria Strandberg, CFO, Castellum AB, 070-398 23 80

 

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 08:00 CEST.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 182 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Webcast Q1/2022 () Castellum delårsrapport januari mars 2022 (PDF) Pressmeddelande delårsrapport januari mars 2022 (PDF) Presentation Q1/2022 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden