Gå till huvudinnehåll

2023-04-26 | 08:00 (CEST)

Delårsrapport januari-mars 2023

Regulatoriskt

Driftsöverskott upp 9,3 procent

• Intäkterna för perioden uppgick till 2 470 mkr (2 193). I det jämförbara beståndet av förvaltningsfastigheter ökade hyresintäkterna med 10,7 procent (3.7).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 1 014 mkr (1 151), motsvarande 3,09 kr per aktie (3,40).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till ‑5 968 mkr (442) och på derivat till -87 mkr (1 366).

• Totalt kontraktsvärde på samtliga kontrakt uppgick per den 31 mars 2023 till 9 588 mkr (8 218).

• Uthyrningsgrad (genomsnitt i kvartalet) 93,4 procent (93,6).

• Fastighetsförsäljningar summerar till 301 mkr (2 302).

”Under kvartalet ökade de totala intäkterna med 12,6 procent vilket visar på god betalningsförmåga hos våra hyresgäster efter de indexjusterade hyrorna. Castellum har tillfälliga kostnadsökningar på el under kvartalet som kommer att sjunka till marknadsmässiga priser under nästa kvartal. Därtill fortsätter räntekostnaderna att stiga. Trots detta ökar driftsöverskottet med 9,3 procent. Med Castellums kvalitativa tillgångar på tillväxtstarka delmarknader i Norden och med stabila kassaflöden från ett tvärsnitt av svenskt näringsliv och offentlig sektor har Castellum motståndskraft i lågkonjunktur. Detta tillsammans med långa och goda bankrelationer samt en stark och erfaren organisation, kommer att vara stabiliserande faktorer i kärvare tider”, säger Joacim Sjöberg, vd på Castellum AB.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2023

För mer information vänligen kontakta:
Joacim Sjögren, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 08-503 052 00
Jens Andersson, finanschef, Castellum AB, telefon 076-855 67 02

Dokument och filer

Castellum delårsrapport januari-mars 2023 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden