Gå till huvudinnehåll

2022-10-20 | 08:00 (CEST)

Delårsrapport januari-september 2022

Regulatoriskt

Positiv nettouthyrning och god tillväxt i förvaltningsresultatet
 • Intäkterna uppgick till 6 732 mkr (4 437).
   
 • Förvaltningsresultatet ökar med 39 procent till 3 479 mkr (2 503), motsvarande
  10,49 kr per aktie (9,14).
   
 • Fastighetsvärdena är oförändrade under kvartalet.
   
 • Periodens resultat 6 534 mkr (7 064), motsvarande 19,70 kr (25,79) per aktie.
   
 • Substansvärdet (EPRA NRV) 259 kr (230) per aktie, en ökning med 13 procent.
   
 • Efter ny-, till- och ombyggnationer om 3 687 mkr (2 488) i befintligt bestånd, förvärv om 312 mkr (8 846) samt försäljningar om -2 564 mkr (-14 708) uppgick nettoinvestering till 1 435 mkr (-3 374) för perioden.
   
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 153 mkr (93). Uthyrningsgraden uppgår till 93,4 procent.

 

”Hyresmarknaden är stabil och nettouthyrningen ökar för elfte kvartalet i rad. Vi har samtidigt hög aktivitet på kostnadssidan där energibesparande åtgärder är särskilt prioriterade. Det är fortsatt ett stort fokus på finansieringssidan då obligationsmarknaden ännu är svag. Castellum har utrymme att vid behov ersätta obligationer med befintliga kreditfaciliteter. I såväl det korta som långa perspektivet har Castellum en betryggande finansieringssituation, trots en turbulent finansmarknad”, säger Rutger Arnhult, vd på Castellum AB.

 

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2022

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.
 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd Castellum AB, 070-458 24 70
Maria Strandberg, CFO, Castellum AB, 070-398 23 80

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Webcast Q3/2022 () Castellum delårsrapport januari september 2022 (PDF) Pressmeddelande delårsrapport jan sept 2022 (PDF) Presentation Q3/2022 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden