Gå till huvudinnehåll

2023-10-27 | 08:00 (CEST)

Delårsrapport januari-september 2023

Regulatoriskt

”Castellums kärnaffär fortsätter att leverera stabila resultat. Positiv nettouthyrning under kvartalet och ökning i driftsöverskott visar att Castellums strategi är långsiktigt hållbar i flera avseenden. Trots en inbromsande ekonomi har Castellum, under kvartalet, ny- och omförhandlat hyresavtal till ett värde om 117 mkr och vi noterar högre omsättning inom kontorssegmentet med en ökad efterfrågan på lokaler i centrala lägen. Intäkterna på 7 388 mkr är en ökning med 656 mkr jämfört med samma period föregående år”, säger Joacim Sjöberg, vd på Castellum AB.

• Intäkterna uppgick till 7 388 mkr (6 732). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9,6 procent (5,2).
• Driftsöverskottet uppgick till 4 939 mkr (4 470), vilket motsvarar en ökning om 10,5 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 3 343 mkr (3 598), vilket motsvarar en minskning om 7,1 procent.
• Fastighetsförsäljningar om 3 711 mkr (2 564) har genomförts i linje med bokförda värden.
• Belåningsgraden uppgick till 37,8 procent (42,3).
• Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 gånger (4,4) under perioden och över 64 procent av låneportföljen räntesäkrad.
• Under kvartalet emitterades en ny obligation för första gången sedan Q2 2022, totalt 1 mdkr med två års löptid.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2023

För mer information vänligen kontakta:
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 08-503 052 00
Jens Andersson, CFO, Castellum AB, telefon 076-855 67 02

Dokument och filer

Castellum Delårsrapport Januari September 2023 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden