Gå till huvudinnehåll

2022-01-31 | 11:00 (CET)

Dubbla internationella toppbetyg för Castellums hållbarhetsarbete

Filip Elland
Framgångarna fortsätter för Castellums hållbarhetsarbete. På kort tid har bolaget fått högsta betyg i två internationella rankningar av företags hållbarhetsprestationer, MSCI respektive Sustainalytics.

”Båda dessa benchmarks bekräftar vårt starka hållbarhetsarbete och är viktiga då flera analytiker och banker använder dem i sina analyser av bolagens rapportering kring hållbarhet,” konstaterar Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

MSCI (Morgan Stanley Capital International) är ett amerikanskt företag som tillhandahåller verktyg för kunder inom bank- och finanssektorn, i syfte att underlätta investeringsbeslut utifrån nyckelfaktorer för risk och avkastning. Hållbarhet är en alltmer framträdande nyckelfaktor.

I sin senaste rapport har MSCI uppgraderat Castellums ESG-rating från AA till AAA (triple A), vilket är det högsta betyget inom MSCI. Den andra utmärkelsen kommer från Morningstar-bolaget Sustainalytics, som många företag, banker och analytiker använder som stöd och underlag i samband med exempelvis gröna lån och obligationer. Även här rankas vi som Top-Rated vilket innebär att Castellum är i absoluta toppen av 4 000 bolag som analyseras.

 

Dessa två nya ratingar befäster ytterligare Castellums ledande position inom hållbarhet. I slutet av 2021 rankades Castellum som global sektorledare i GRESB och blev det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderades i DJSI - båda för sjätte året i rad.

 

Hållbarhetschef Filip Elland ser tre tydliga framgångsnycklar:

  1. Först och främst att våra hållbarhetsmål är tydligt länkade till de globala målen, med en tydlig färdplan för hur vi ska nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030.
  2. Hållbarhet är en helt integrerad del i vår affärsverksamhet, prioriterad av såväl styrelsen och ledningen som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten.
  3. Vi arbetar strukturerat, följer upp kontinuerligt och gör noggranna riskbedömningar.

”Allt fler företagsledningar och investerare ser nyttan av ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Castellum kommer fortsatt att arbeta hårt för att ligga i frontlinjen och jag är övertygad om att hållbara verksamheter också säkerställer lönsamhet framåt”, säger Rutger Arnhult, vd Castellum AB.

Läs mer om Castellums hållbarhetsarbete här: https://www.castellum.se/om-castellum/hallbarhet/

 

För mer information vänligen kontakta:

Filip Elland, hållbarhetschef Castellum AB, 0703-20 63 26

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Pressmeddelande 220131 (PDF) Filip Elland (JPEG) Rutger Arnholt LOW halvkropp (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden