Gå till huvudinnehåll

2020-11-30 | 15:00 (CET)

Förändring av antalet aktier och röster i Castellum

Regulatoriskt

Castellum Aktiebolag (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en apportemission om totalt 4 061 745 aktier. Aktierna har under november 2020 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Castellum har därmed ökat enligt följande.

Före registreringen av de nyemitterade aktierna fanns det sammanlagt 273 201 166 aktier i Castellum, motsvarande 273 201 166 röster.

Den 17 november 2020 registrerades apportemissionen om 4 061 745 aktier vid Bolagsverket. Per den 30 november 2020 finns det sammanlagt 277 262 911 aktier i Castellum, motsvarande 277 262 911 röster.
 

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 15:00 CET.

 

För ytterligare information kontakta:

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 0706-94 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61
 

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 98 miljarder kronor. Vi finns i 17 svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om ­4,3miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimat­neutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och bygg­bolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum­aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 201130 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden