Gå till huvudinnehåll

2023-02-06 | 13:36 (CET)

Förändringar i Castellums styrelse

Regulatoriskt

Idag har Rutger Arnhult meddelat att han lämnar Castellums styrelse med omedelbar verkan.

Rutger Arnhult meddelade 14 december 2022 att han kommer att lämna sin roll som vd för Castellum och att han inte ställer upp för omval till Castellums styrelse.

”Jag tackar Rutger för hans stora engagemang och bidrag under sin tid i Castellums styrelse, säger Per Berggren”, styrelseordförande Castellum AB. 

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum AB, 070-206 75 62
 

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-06 13:36 CET.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden