Gå till huvudinnehåll

2022-07-15 | 08:00 (CEST)

Halvårsrapport januari-juni 2022

Regulatoriskt

Starkt halvår med 47 % tillväxt i förvaltningsresultatet, trots en turbulent omvärld

 

 • Intäkterna uppgick till 4 400 mkr (2 936).
   
 • Förvaltningsresultat 2 375 mkr (1 615), motsvarande 7,13 kr per aktie (5,88).
   
 • Värdeförändringar på fastigheter 2 812 mkr (3 122) och derivat 2 470 mkr (117).
   
 • Periodens resultat 6 933 mkr (5 550), motsvarande 20,80 kr (20,20) per aktie.
   
 • Substansvärdet (EPRA NRV) 263 kr (227) per aktie, en ökning med 16 procent.
   
 • Efter investeringar om 2 678 mkr (1 679), förvärv om 147 mkr (335) samt försäljningar om 2 448 mkr (10 453) uppgår den totala fastighetsportföljen till 185 mdkr.
   
 • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 109 mkr (66).


”Trots turbulens och oro i vår sektor detta första halvår ser vi en fortsatt stark hyresmarknad med positiv nettouthyrning. Med en belåningsgrad på 38,2 procent och finansiella muskler i form av redan förhandlade bankkrediter som täcker alla förfall de kommande 2 åren, samt en kärnaffär med starkt och stabilt kassaflöde, är Castellum väl rustat att möta en kärvare finansmarknad”, säger Rutger Arnhult, vd på Castellum AB.

 

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2022

 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd Castellum AB, 070-458 24 70
Maria Strandberg, CFO, Castellum AB, 070-398 23 80

 

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08:00 CEST.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Dokument och filer

Webcast Q2/2022 () Castellum halvårsrapport januari juni 2022 (PDF) Pressmeddelande Castellum halvårsrapport januari juni 2022 (PDF) Presentation Q2/2022 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden