Gå till huvudinnehåll

2023-07-14 | 08:00 (CEST)

Halvårsrapport januari-juni 2023

Regulatoriskt

”Castellum står starkt efter nyemissionen, genomförda fastighetsförsäljningar och omförhandlade hyror. Trots begynnande lågkonjunktur, högre styrränta och bister kapitalmarknad, visar andra kvartalet fortsatt stark efterfrågan på den nordiska kontors- och logistikmarknaden. Castellum har genomfört goda omförhandlingar och nytecknade avtal som ger en positiv nettouthyrning med 21 mkr under kvartalet. Detta, tillsammans med höjda hyresintäkter genom inflationsindexeringen, ger bolaget rekordhöga intäkter på 4 953 mdkr, en ökning med 553 mkr jämfört med samma period föregående år”, säger Joacim Sjöberg, vd på Castellum AB.

• Intäkterna för perioden januari-juni uppgick till 4 953 mkr (4 400). I det jämförbara beståndet av förvaltningsfastigheter ökade hyresintäkterna med 9,8 procent (4,4).
• Driftsöverskottet för perioden januari-juni uppgick till 3 222 mkr (2 917), vilket motsvarar en ökning om 10,5 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 2 093 mkr (2 375), motsvarande 4,98 kr per aktie (7,13).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -6 618 mkr (2 812) och på derivat till 753 mkr (2 470).
• Efter genomförd nyemission uppgår belåningsgraden till 36,9 procent (42,3)
• 71 procent av låneportföljen har en räntebindningstid som överstiger ett år.
• Totalt kontraktsvärde på samtliga kontrakt uppgick per den 30 juni 2023 till 9 376 mkr (8 888).
• Uthyrningsgraden uppgick till 92,8 procent (93,7). Minskningen är främst hänförlig till avyttring av fastigheter som var fullt uthyrda vid frånträdet.
• Fastighetsförsäljningar summerar till 3 406 mkr (2 448).

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2023

Castellum har beslutat att uppdatera den finansiella kalendern enligt följande:

Delårsrapport januari-september 202327 oktober 2023
Bokslutskommuniké januari-december 202314 februari 2024
Delårsrapport januari-mars 20243 maj 2024
Årsstämma 20247 maj 2024
Halvårsrapport januari-juni 202416 juli 2024

För mer information vänligen kontakta:
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 08-503 052 00
Jens Andersson, finanschef, Castellum AB, telefon 076-855 67 02

Dokument och filer

Castellum Halvårsrapport Januari Juni 2023 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden