Gå till huvudinnehåll

2022-12-16 | 08:00 (CET)

Jens Andersson utses till ny CFO på Castellum

Regulatoriskt

Castellums nuvarande finanschef Jens Andersson har idag utsetts till ny CFO på Castellum AB. Han tillträder sin roll den 14 februari 2023.

Jens Andersson har tidigare varit finanschef på bland annat Corem Property Group och Klövern.

”Jens Andersson har under året som finanschef blivit väl insatt i Castellums verksamhet och bidrar med bred kompetens och kontinuitet för att fortsätta stärka bolagets finansiella ställning och kreditbetyg framåt”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör för Castellum AB.

Jens Andersson tillträder rollen den 14 februari 2023.

 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB, 070 458 24 70
Jens Andersson, Finanschef, Castellum AB, 076 855 67 02

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-16 08:00 CET.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden