Gå till huvudinnehåll

2022-11-17 | 08:00 (CET)

Maria Strandberg lämnar rollen som CFO på Castellum

Regulatoriskt

Maria Strandberg har meddelat att hon beslutat att lämna sin roll som CFO på Castellum för nya utmaningar. Maria Strandberg kommer att kvarstå i sin roll medan rekrytering av ny CFO pågår.

”Jag vill tacka Maria för hennes insatser på Castellum, inte minst för det stora arbete som gjorts för att integrera ekonomifunktionerna under sammanslagningen av Castellum och Kungsleden under året. Jag önskar Maria lycka till på nästa uppdrag”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB.

Rekryteringsprocessen för en ny CFO inleds omedelbart.
 

För mer information vänligen kontakta:

Anna-Karin Nyman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, anna-karin.nyman@castellum.se

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

 

Denna information är sådan som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 08:00 CET.

Dokument och filer

Release (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden