Gå till huvudinnehåll

2021-09-23 | 15:00 (CEST)

Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2022

Regulatoriskt

Vid Castellum AB:s årsstämma den 25 mars beslutades att valberedningen inför årsstämman 2022 ska utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2021. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den femte största aktieägaren o.s.v.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:
 

  • Helen Fasth Gillstedt utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Rutger Arnhult, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 32 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2022 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 6 december 2021 via Castellum AB, Att: Rutger Arnhult, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till rutger.arnhult@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 24 mars 2022.

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, styrelsens ordförande, Castellum AB, +070-458 24 70

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 97 miljarder kronor. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Dokument och filer

Pressmeddelande 210923 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden