Gå till huvudinnehåll

2023-03-22 | 14:30 CET

Valberedningen reviderar förslag till beslut vid årsstämman 2023

Regulatoriskt

Med anledning av Joacim Sjöbergs meddelande idag om att han avböjer omval till styrelsen för Castellum Aktiebolag har valberedningen, som består av Ralf Spann utsedd av Akelius Residential Property AB (publ), Patrik Tillman utsedd av M2 Asset Management AB och M2 Capital Management AB, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), samt styrelsens ordförande Per Berggren, beslutat att revidera sitt förslag till beslut avseende punkterna 12 och 14 på dagordningen vid årsstämman 2023. Övriga förslag från valberedningen kvarstår oförändrade. De reviderade förslagen till beslut avseende punkterna 12 och 14 på agendan lyder som följer:

Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex samt föreslås att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll och Leiv Synnes. Vidare föreslås nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökholm-Klasson som styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Per Berggren.

För mer information vänligen kontakta:
Helen Fasth Gillstedt, ordförande i valberedningen, 0706-70 54 54
Per Berggren, styrelsens ordförande, 0705-53 80 48

Dokument och filer

Valberedningen reviderar förslag till beslut vid årsstämman 2023 (PDF)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden