Gå till huvudinnehåll

Där framtidens arbetsliv blir verklighet

Hyra kontorslokaler på Aspholmen är ett smart val för dig som vill vara en del av den spännande utvecklingen och samtidigt ge ditt företag en modern och innovativ plattform att växa på. Här finns allt du behöver för att skapa en framgångsrik arbetsplats med närhet till allt som staden har att erbjuda. Här finns också en variation av butiker och restauranger för dig och dina medarbetare att utforska och njuta av under lunchen eller efter jobbet. På Aspholmen behöver du aldrig oroa dig för parkerings bekymmer eller laddning av din el- eller hybridbil. Vi erbjuder parkeringsplatser till våra hyresgäster och har flera laddstationer på plats för att göra din vardag enklare och mer hållbar. Du kan fokusera på det som är viktigast - att driva ditt företag och vara en del av den spännande utvecklingen på Aspholmen. Vi tror på att en arbetsplats ska vara mer än bara en plats att jobba på. Våra kontorslokaler är utformade för att främja kreativitet, samarbete och produktivitet. Här finns möjlighet till såväl privat kontor som öppna kontorslösningar för dig som vill vara en del av en levande gemenskap. Så om du vill vara en del av framtidens arbetsliv, är Aspholmen det självklara valet. Här finns allt du behöver för att skapa en framgångsrik arbetsplats och vara en del av en spännande utveckling.

Nära city Lättillgängligt Parkeringsmöjligheter
Kontor Verksamhetslokaler Butiker

Ett nytt område kommer att växa fram

Utvecklingen av Aspholmen

Området Aspholmen och Nasta ska omvandlas för att bli en mer levande, attraktiv och tillgänglig stadsdel för fler örebroare. Befintliga verksamheter planeras att kompletteras med mer handel, bostäder, fler verksamheter, grönområden, bättre trafikflöde och skola. Utvecklingen av Aspholmen är ett långsiktigt arbete som sker i etapper i samarbete med näringsliv och fastighetsägare i området. Området planeras att vara fullt utbyggt fram till 2045. 

Och Örebro kommuns plan för att göra Aspholmen till en del av Örebro innerstad går framåt. Under tidiga hösten 2023 har man fått möjlighet att lämna in synpunkter på den nya detaljplanen, som bland annat innefattar två nya rondeller och ett grönstråk. Detaljplanen förväntas bli fastställd under våren 2024 och sedan ska arbetet komma igång. Men Castellum är redan igång med delar som angränsar till våra fastigheter. Vi har många fastigheter i området och vill verka för ökad hållbarhet och är måna om att våra hyresgäster ska trivas. Under hösten 2023 påbörjades en utveckling av gröna ytor i anslutning till några av våra fastigheter för att bidra till ökad trivsel, ökad biologisk mångfald och minskad energiförbrukning på våren och sommaren då träden skapar skugga. 

Vi har planterat tusentals lökväxter och planterat olika trädsorter, skapat sittytor, cykelställ och gjort tydligare gångstråk utanför två av våra kontorsfastigheter längs Södra vägen. Längs delar av Radiatorvägen kommer det även att komma blomsterhav till våren för att mjuka upp asfaltsytorna och bidra till ökad biologisk mångfald i området. Utanför fastigheten Lantmannen 7 pågår ett arbete med att göra om parkeringsytan för att få till en trevligare miljö och bättre nyttjande av ytan. Det blir en ny uteservering, tydligare parkeringsplatser, träd och buskar som ska skapa skugga och hjälpa till med vattenavrinning vid stora regnmängder. Allt för ett trivsammare Aspholmen. 

Nyplanterade träd
bi som pollinerar lila blomma
En parkering med en laddstolpe
Läs artikeln
Läs artikeln
Läs artikeln

Aspholmen

Vad finns i närheten?

Välj färdsätt:

Kontakta gärna mig

Kommersiell Förvaltare

Alexander Östlund