Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av fastigheten.

20 000 kvm i Långeberga

I områdets absolut bästa skyltläge uppför vi, i samverkan med Serneke, Climat80 och Bengt Dahlgren, totalt 20 000 kvm uppdelat på två moderna byggnader för logistik, lager eller lättare industri. Förutom låg energianvändning tack vare solcellspark på taken, effektivt disponerade lagerytor och andra fördelar med nyproduktion, har vi även lagt stor vikt vid sociala ytor och utomhusmiljön.

Låg energianvändning 10 minuter från centrala Helsingborg 20 000 kvm lokalyta

Om Drevet 1

En arbetsplats med hjärta och hjärna

Vi anpassar lokalerna utefter våra hyresgästers specifika behov men också för att människorna som arbetar i lokalen ska trivas och må bra. Därför har vi lagt stor vikt vid utomhusmiljön och husets estetiska framtoning. Utomhus finns sociala ytor som skapar trevlig atmosfär och inbjuder till spontana möten. Exteriört är det mindre husets fasad inspirerad av korsvirke och den stora byggnaden får en varm bronston. Byggnaderna blir ett tydligt landmärke som syns och utmanar uppfattningen om hur en lager- och logistikbyggnad ska se ut.

Flexibilitet och funktion som förenklar vardagen

Vi vet att den här typen av fastigheter ställer stora krav på funktionalitet och att lokalerna går att anpassa efter hyresgästens individuella och unika behov. Det har vi tagit fasta på när vi utvecklar fastigheterna på Långeberga. Med 12 meters bygghöjd, bra rangerytor, lasthus och markportar är lokalerna perfekt anpassade för företag inom lager och logistik med behov av stora ytor. Lokalerna tillåter även lättare industri.

Stora möjligheter för e-handel

Storleken på fastigheterna öppnar upp möjligheter för medelstora samt regionala e-handlare, terminalverksamheter eller grossistföretag med lagersörsäljning som vill ha en modern, mindre fastighet med lager och kontor samlat. Många e-handlare ser behov av mindre lokaler i början, men vill på sikt kunna växa in i större anläggningar. Då är detta en väldigt bra lösning.

Fastighetstyp Lager/logistik
Hus 1 8 500 kvm, 13 lasthus
Hus 2 11 500 kvm, 12-15 lasthus
Bärighet golv 3 500 kg/kvm utbredd last
Invändig höjd 9,5 m under balk
Beräknad inflyttning Oktober 2022
Hållbarhetscertifiering Miljöbyggnad Silver
Övrigt Inhägnat område
Visionsbild av fastigheten.

Helsingborgsregionens logistiska knutpunkt

Långeberga ligger strategiskt väldigt bra. Placerat alldeles utmed E6 ger effektiva transport/distributionsvägar till södra Skåne, Göteborg, Stockholm samt resten av landet. Närheten till Helsingborgs hamn ger även ett perfekt läge för verksamheter som hanterar mycket gods via hamnen. Fastigheten ligger på cirka 10 minuters avstånd från Helsingborgs centrum.

Här ligger Drevet 1

Kontakta oss

Kommersiell Förvaltare

Michael Stensson

Johan Sjögren

Projektchef Region Öresund

Johan Sjögren

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[078dbde8-4bcc-466f-9f7b-3c6409f2d7ae]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["078dbde8-4bcc-466f-9f7b-3c6409f2d7ae"] ={ Id: "078dbde8-4bcc-466f-9f7b-3c6409f2d7ae" , Name: "Intresseanmälan Drevet1" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22358\",\"targetElementId\":\"4727d683-e149-4f45-bf9a-6139ff9d879d\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22356\",\"targetElementId\":\"792b36c3-7022-4cb0-85dd-f4d8728ba0b0\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22357\",\"targetElementId\":\"36af6ce9-11b5-4be9-9729-4a18d859e99e\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22359\",\"targetElementId\":\"04224922-46eb-4e9c-97e1-d96e913b502f\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22360\",\"targetElementId\":\"384b3227-9dc3-4af7-8e83-d336fcbe3285\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22358\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22356\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22357\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22359\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22360\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22361\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24156\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22363\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Castellum är en av Nordens ledande aktörer inom logistik. Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile - och erbjuder kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen.


Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.