Gå till huvudinnehåll
new life in life science

Framtidens kreativa och hållbara arbetsplatser i Främre Boländerna

Uppsala är en etablerad hub inom life science och ett kunskapscentrum med ett mycket logistiskt tillgängligt läge. I Främre Boländerna erbjuder vi ett världsunikt etableringsområde för internationella och svenska aktörer inom life science och innovation. Ett läge som är så centralt intill stadskärnan är väldigt speciellt, inte minst för de life science-företag med labb som nu kan etablera sig här.

Inspirerande miljö Utearbetsplatser Forma din egen arbetsplats

Ett unikt läge med global potential

Life science och innovation är ett utpräglat internationellt fenomen. I dessa snabbt växande branscher är samarbetet mellan olika regioner och kontinenter en självklarhet. Precis som det mångfacetterade spektrat av nationaliteter som är engagerade inom denna spännande forskning och utveckling. Främre Boländerna i Uppsala är ett naturligt svar på de mycket speciella behov av tillgänglighet som präglar branschen. Att kalla läget unikt är inte någon överdrift, utan ett sakligt konstaterande. Arlanda är den globala entrén, Uppsala Resecentrum med täta kommunikationer till Stockholm skapar bekväm tillgänglighet i vardagen. Och närheten till centrala Uppsala med butiker, restaurangen och mötesplatser blir en attraktiv magnet för de många medarbetare som kommer ha sina arbetsplatser i Främre Boländerna. Medan många liknande satsningar är placerade utkanterna av urbana knutpunkter, kommer vi snart att ha tusentals nya arbetsplatser mitt i stadens livliga centrum.

befintliga fastigheter - de grön och tänkta nybyggnationer (lila)

En hisnande förvandling

Det område som kallas Främre Boländerna kommer snart att genomgå en hisnande förvandling. Här skapas en urbant modern miljö med en varierad arkitektur och öppna ytor. Längs trottoarer ser vi tusentals människor att röra sig varje dag, mellan nya arbetsplatser och Uppsalas centrala delar och mellan de många matställen och gröna oaser som kommer att ligga som naturliga träffpunkter i området. Vi planerar redan för utvecklingen av befintliga hus och byggnationen av nya attraktiva fastigheter med ljusa parkmiljöer. Allt för att skapa en dynamisk miljö med plats för människor, idéer och innovation. Främre Boländerna kommer att bli ett spännande exempel på Castellums kreativa och hållbara tänkande, där gröna ytor blir fokuspunkter för spontana möten och interaktion. Restauranger och caféer kan öppna för samtal och avkoppling, och med vår filosofi kring ett hållbart arbetsliv och god hälsa siktar vi på att fortsätta utveckla utemiljöer som flexibla arbetsytor. Främre Boländerna kommer att bli en ny inspirerande destination för många medarbetare inom växande bransch. Området kommer också bli en motor för Uppsala som region, med företag som naturliga partners till ett av Sveriges främsta universitet.

Utomhusarbetsplatser

Främre Boländerna blir det kreativa navet

Sverige är internationellt framstående inom både läkemedel och medicinsk teknik. Vi har en lång historik av forskning och utveckling, och över 40 000 människor arbetar idag inom den privata sektorn. Under 2021 befäste läkemedelsbranschen sin position som en av Sveriges största och viktigaste varuexportörer, och under de senaste 10 åren har branschen ökat sin export från svenska produktionsanläggningar med 60 procent. SCB:s statistik visar att läkemedel i dag är den näst största exportvaran från Sverige med ett värde av 100 miljarder kronor och ett positivt handelsnetto på 47 miljarder kronor. Främre Boländerna kommer alltså svara på ett ökande behov av lokaler och erbjuda än fler nya möjligheter i en snabbt växande bransch. Liksom vi ser i omvärlden drar dessa tillväxtföretag dessutom till sig en aldrig sinande skara innovationsföretag som ytterligare vitaliserar området och som kommer att kunna skapa än fler arbetstillfällen i området. Etableringen i Främre Boländerna är dessutom en lika klok och som långsiktig strategi. Här kommer företagen kunna locka till sig all den kvalificerade expertis som behövs, idag och imorgon. Med en unik tillgänglighet är man placerad där medarbetarna enkelt tar sig till och från arbetsplatsen, och kan nyttja Uppsalas stora utbud av butiker och service på vägen.

Här ligger Främre Boländerna

Kontakta oss

Affärsområdeschef AO Uppsala

Robert Ahlstedt

Projektuthyrare

Theresa Söderlund

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[75f31948-ca44-4f86-9d2d-645eaeb6d509]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["75f31948-ca44-4f86-9d2d-645eaeb6d509"] ={ Id: "75f31948-ca44-4f86-9d2d-645eaeb6d509" , Name: "Intresseanmälan Uppsala Lighthouse" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22710\",\"targetElementId\":\"0b45a2b4-1cea-4202-8fd8-6659d8894c16\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22708\",\"targetElementId\":\"79d2bf1d-585b-4e0f-ae66-d3c50853cb14\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22709\",\"targetElementId\":\"de992380-9057-4e77-8bcd-ff6ca2598ef3\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22711\",\"targetElementId\":\"9c4c6bfb-4f91-4ce4-b44b-5441a8c34185\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22712\",\"targetElementId\":\"ed66eecc-f279-4c1d-ac92-2721b93378ef\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22710\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22708\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22709\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22711\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22712\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22713\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24188\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22715\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.