Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av fastigheten.

Moderna kontor med takterrass

Vår ambition är att området ska fortsätta utvecklas som en sammanhållen arkitektonisk helhet där vår bebyggelse på Lindhagensgatan 133 anpassas till sin omgivning. Vi tillskapar ljusa, moderna kontor som uppfyller dagens alla krav på arbetsplatser i en tillbyggnad som är effektiv och funktionell. Därtill planeras för en stor, gemensam, takterrass med milsvid utsikt och utearbetsplatser enligt vårt koncept WorkOUT, för att inspirera fler att upptäcka fördelarna med att arbeta utomhus. Bättre välbefinnande, minskad stress och ökad kreativitet är bara några av många positiva effekter som forskningen visar att vi får av att vistas utomhus.

Utmärkta kommunikationer Attraktivt läge Utomhusarbetsplatser

Bakgrund

Ljusa och flexibla arbetsplatser

Castellum förvärvade fastigheten 2015 och står nu inför att ta byggnaden in i framtiden. Genom en modern tillbyggnad skapas möjligheter för mycket ljusa och flexibla arbetsplatser. De slutna ytorna längs dagens omgivande gatustråk ersätts med inbjudande butiks- och verksamhetslokaler i direkt anslutning till gatan, ett mervärde för såväl medarbetare i fastigheten som boende i närområdet.

Närhet till parker och service

Castellum kan nu förvandla en utpräglad industrifastighet till moderna arbetsplatser med unik karaktär och tillföra liv rörelse längs denna del av Lindhagensgatan genom nya, publika verksamheter på entréplan. Kombinationen av närheten till goda kommunikationer, parker och den kontinentala känslan som strandpromenaden erbjuder ger vår fastighet ett svårslaget läge på Kungsholmen.

Yta ca 16 000 kvm nyproduktion
Miljöcertifieringar Miljöbyggnad Guld och WELL-certifiering
Arkitekt Fojab Arkitekter
Visionsbild av kvarteret.

Om projektet

Representativt nytt stadskvarter

Transparenta bottenvåningar med många entréer främjar rörelse och bidrar till att gatorna runt kvarteret blir trivsamma att vistas på. Höjdsättningen av nya volymer är varierad men ansluter till de omgivande kvarterens höjder och till omgivande gators hierarki. Lindhagensgatans karaktär som huvudstråk stärks genom att kvarteret kan återfå en tydlig huvudentré i detta läge. Utgångspunkt för gestaltningen är platsens industriella historia och kvarterets potential att kunna bli ett representativt nytt stadskvarter på nordvästra Kungsholmen.

De nya volymerna ska kläs med tegel som varieras, detaljeras och bearbetas på olika vis beroende på fasadens indelning. Gestaltning utgår ifrån värdeorden tyngd, strikt geometri, proportioner och rytm. Fasader delas in i tre tydligt avläsbara horisontella delar med dubbelhög sockelvåning, mittdel samt en takavslutning i form av en markerad takvåning.

Vårt planförslag går att se på Stockholms stads hemsida. Detaljplanen förväntas ligga på granskning våren 2023.

Västra Kungsholmen

Sedan början av 2000-talet har Västra Kungsholmen genomgått en stor förändring. Det som tidigare var ett industriområde har blivit ett av Stockholms mest attraktiva lägen, med bostäder, kontorslokaler, restauranger, caféer, butiker och annan service.

Här ligger Västra Kungsholmen

Kontakta oss

Projektutvecklare

Brita Lindqvist

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[14c88e4f-8682-43b9-bee1-1b1727ea9c89]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["14c88e4f-8682-43b9-bee1-1b1727ea9c89"] ={ Id: "14c88e4f-8682-43b9-bee1-1b1727ea9c89" , Name: "Intresseanmälan Lindhagensgatan 133" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22721\",\"targetElementId\":\"0b2146a3-0f1a-4a0a-b2ee-584c33d56b0b\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22719\",\"targetElementId\":\"5c7d5b7e-ddeb-4f32-beb6-8d96784648e2\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22720\",\"targetElementId\":\"2fe628bc-9d8b-4f12-9595-0d9ecf7c1391\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22722\",\"targetElementId\":\"82a0bf69-8664-425f-bb65-b087497f2b50\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22723\",\"targetElementId\":\"717e639c-51b1-458d-9780-9e5d89fc5b94\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22721\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22719\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22720\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22722\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22723\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22724\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24177\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22726\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.