Gå till huvudinnehåll
Drönarbild över fastigheten.

Ett nytt citykvarter tar ny form

Just nu pågår arbetet med att utveckla Örebros kanske mest spännande kvarter. Ett nytt område för restauranger, butiker, bostäder, strövområde i parken som kommer finnas mitt i kvarteret. Castellum är med och utvecklar kvarterets enda kontorsfastighet med moderna kontor, 1400 kvm fördelat över fyra våningsplan. Den översta våningen kommer ha en unik utsikt över Örebro åt fyra olika väderstreck och på våning tre kommer det bli unika terasser. I markplan blir det en restaurang.

Centralt läge Örebros nya stråk Miljöcertifierat

Så utvecklas området

Nytt torg och passager

En portik i byggnaden blir gångpassagen in till gården och det nya torget som kommer skapas. Torget knyts samman med den befintliga passagen till Stallbacken och torget ska få samma mysiga känsla med liv och rörelse som Stallbacken har idag med sina uteserveringar och butiker. Dessutom kommer ytterligare en passage att skapas mot Trädgårdsgatan. Det blir ett gångstråk som förenklar att ta sig från Stortorget ner till Stadsparken och som binder samman city med parkområde.  

Antal våningsplan 4
Kontorsstorlekar ca 300- 1 400 kvm
Arkitekt Brunnberg & Forshed

Tidslinje

2021

Den byggnad som tidigare varit en galleria och haft Willys som största hyresgäst rivs för att ge plats till denna nya passage och nya lokaler. Willys kommer att ha en tillfällig butik på parkeringen under bygget. Dessutom påbörjas renoveringen/ombyggnationen av befintliga bostäder Stortorget 15-17.

2022

Renovering/ombyggnation av Stortorget 19/Trädgårdsgatan 8.

2023

Nyproduktion av lokaler och bostäder i den nya passagen.

2024

Hösten 2024 är det preliminär byggstart för Castellums nya kontorsfastighet.
Willys kommer flytta in i helt nybyggda lokaler och de ombyggda bostadshusen är inflyttningsklara.

2026

Preliminär inflyttning i Castellums kontorsfastighet.

Gavel som den nya byggnaden kommer att kopplas ihop med.
Castellums befintliga fasighet som det nya kontorshuset ska kopplas ihop med.

Ett spännande samarbetsprojekt

Lokaler för publik verksamhet

Förutom kontorslokaler kommer lokaler för handel och restauranger/caféer att skapas. I området Hålltugan bygger även ÖBO nya bostadshus och för att möjliggöra detta har man rivit några byggnader.

Castellums kontorsfastighet är en del i ett projekt där vi stadsutvecklar ihop med ÖBO. 
Ett spännande samarbetsprojekt som förändrar kvarteret, utvecklar staden och skapar en ny mötesplats i ett läge som har gångavstånd till allt. Tillsammans med ÖBO och Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed har vi tagit fram ett förslag på en ny utformning av de sydöstra delarna av kvarteret.

Hållbarhet

Alla Castellums nybyggnationer miljöklassas och denna fastighet kommer att byggas enligt Miljöbyggnad Guld, som ställer höga krav på bland annat energianvändningen, innemiljö och materialval i byggprocessen. Vi planerar för moderna, öppna kontorsytor som är en del i att uppnå denna miljöklassning men det kommer även finnas utrymme för kontorsrum.

Närbild på solcellspaneler.

Här ligger Hållstugan

Kontakta oss

Projektchef

Erik Nilsson

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[0282a884-1b33-4aa9-bc33-1cb0f73d470d]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["0282a884-1b33-4aa9-bc33-1cb0f73d470d"] ={ Id: "0282a884-1b33-4aa9-bc33-1cb0f73d470d" , Name: "Intresseanmälan Hållstugan" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22512\",\"targetElementId\":\"43ae7f58-3656-4aac-8ba7-57393092a175\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22510\",\"targetElementId\":\"1e14805a-8b36-4988-9dd2-193a59bfaf35\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22511\",\"targetElementId\":\"26ca3e95-0ab0-494f-bccc-8a34bb1d17d3\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22513\",\"targetElementId\":\"5b5d768f-71db-46bd-ac9a-88f56395761f\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22514\",\"targetElementId\":\"44869170-7597-4c53-9be5-adabbd180ead\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22512\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22510\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22511\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22513\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22514\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22515\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24170\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22517\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Skandinaviens största bestånd av kontorsfastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av lokaler i olika lägen. I flera städer har vi också komplett utrustade, nyckelfärdiga kontor liksom coworking-platser med fullservice, tillträde dygnet runt och ett stort tjänsteutbud.

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.