Gå till huvudinnehåll

Stockholms innovativa knutpunkt och hjärtat av framtidens arbetsliv!

Kista står inför ett omfattande stadsutvecklingsarbete - att bli en levande stadsdel med arbetsplatser, bostäder, restauranger, parker och ett rikt kulturliv. Förvandlingen har redan påbörjats och de första nya bostäderna håller på att ta form. Tvärbanelinjen genom Kista är i full produktion och flera nya detaljplaner för området har vunnit laga kraft. Kistas stadsutveckling är den tredje största i Stockholm och de kommande åren kommer man tydligt att känna av att en levande och trygg blandstad är på framväxt. Kista besitter redan många positiva egenskaper. Det är internationellt känt som ett ledande kluster för teknik- och telekommunikations-företag och betraktas som en av Sveriges mest innovativa platser. Här kan man njuta av närheten till vackra grönområden, ett etablerat och populärt köpcentrum samt en enastående position när det gäller kommunikation. Trots detta är det dags för Kista att genomgå en transformation till en modern blandstad. För att vara med och bidra till en förändring av stadsdelen har vi tillsammans med flera andra kommersiella fastighetsbolag i Kista skapat initiativet The Kloud. Visionen är tydlig och vårt gemensamma mål är att skapa förutsättningar för en förändring av ett Kista som lever dygnet runt och som människor och företag även utanför Sveriges gränser sneglar åt.

8000 nya bostäder 8000 nya jobb Levande bottenvåningar Bra infrastruktur
Tech Kultur Mångfald

Castellum är en del av The Kloud

Ett Kista i förändring

För att aktivt delta och bidra till stadsomvandling har vi, tillsammans med Corem, Vasakronan, Revelop och Akademiska Hus gått samman och startat initiativet The Kloud. The Kloud är Kistas förändringsmotor och röst för utveckling och förflyttning. Omvandlingen har redan tagit fart och vårt kollektiva mål är att skapa de bästa förutsättningarna för att varje dag utveckla Kista till en än mer blomstrande stadsdel. Håll dig uppdaterad om de senaste händelserna i Kista genom att följa The Kloud i sociala medier.

Bild över The Klouds eventkalender
Bild över en Kistaentreprenör

Karta

Vad finns i närheten?

Välj färdsätt:

Kontakta mig

Affärsområdeschef AO Kista

Robert de la Motte