Pressmeddelanden

 • Castellum åter topprankade för jämställdhet på högsta europanivå

  Återigen rankas Castellum som ett av Europas mest jämställda börsnoterade bolag. Det framgår av rapporten European Women on Boards Gender Equality Index Report 2021.

 • Regulatoriskt

  Ylva Sarby Westman lämnar rollen som vice vd och CFO på Castellum

  Ylva Sarby Westman har meddelat att hon beslutat att lämna sin roll som vice vd och CFO för Castellum på egen begäran. Hon har varit anställd på Castellum sedan december 2021 och kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid medan rekrytering av ny CFO pågår.

 • Regulatoriskt

  Rutger Arnhult utses till verkställande direktör och Per Berggren utses till styrelseordförande för Castellum

  Castellums styrelse har utsett styrelsens nuvarande ordförande Rutger Arnhult till vd för Castellum med tillträde idag den 10 januari 2022. Styrelsen har gjort en samlad bedömning kring vad som kommer krävas för att säkerställa en framgångsrik integration mellan Castellum och Kungsleden. Styrelsen och vd Biljana Pehrsson har inte nått samsyn i hur detta arbete skall bedrivas. Mot denna bakgrund lämnar Biljana Pehrsson sitt uppdrag och Rutger Arnhult efterträder henne på vd-posten.

 • Regulatoriskt

  Castellum avyttrar fastigheter i Helsingborg för 2,4 mdkr

  Castellum avyttrar fastigheterna Högkvarteret 1 och 2 i Helsingborg till Intea. Försäljningspriset uppgår till cirka 2,4 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 120 mkr. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 120 mkr och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 mkr. Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med 23 %.

 • Regulatoriskt

  Förändring i Castellums valberedning

  I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Castellum AB:s årsstämma 2022 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

 • Regulatoriskt

 • Nordens främsta fastighetsbolag i global hållbarhetsutvärdering

  Framgångarna fortsätter för Castellums hållbarhetsarbete. Denna gång fick vi högst betyg av alla nordiska fastighetsbolag i den årliga hållbarhetsutvärderingen CDP. "Efter tio års målmedvetet hållbarhetsarbete är vi topprankade även i detta viktiga sammanhang. Det är en stark signal till hela den globala fastighetsmarknaden: om vi kan så kan ni också", konstaterar Filip Elland, hållbarhetschef i Castellum. 

 • Regulatoriskt

  Biljana Pehrsson tillträder som vd för Castellum AB

  Castellums styrelse har utsett Biljana Pehrsson till vd och koncernchef för Castellum AB. Hon tillträder sin roll idag, den 8 december. Därtill har Ylva Sarby Westman utsetts till vice vd och CFO för Castellum.

 • Så ska landets fastighetsägare hjälpa till att lösa den svenska elkrisen

  I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojektet "En gemensam effektstrategi", där Castellum tillsammans med fem regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

 • Regulatoriskt

  Förändring av antalet aktier och röster i Castellum

  Castellum Aktiebolag ("Castellum") har, som tidigare offentliggjorts och med utnyttjande av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 augusti 2021, genomfört en apportemission med anledning av Castellums rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden Aktiebolag ("Erbjudandet"). Aktierna har under november 2021 registrerats hos Bolagsverket.

Prenumerera på pressmeddelanden

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på koncernövergripande pressmeddelanden och delårsrapporter från Castellum AB.

När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer här