Castellum och Visma planerar för nytt IT-nav i Växjö

Castellum och IT-koncernen Visma vill skapa en samlingsplats för IT-utveckling och innovation i form av ett nytt kontorshus i Växjö. Målsättningen är att skapa ett hus som ska bli ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum. Detta med syfte att stärka Växjös position som IT-stad och underlätta rekrytering i branschen.

Växjö är redan idag ett starkt IT-fäste och många av de 170 företag som flyttade till Växjö under 2017 var IT-bolag. IT-sektorn är en av de största näringarna i staden och tillväxten i branschen är stark.

– Vi har många hyresgäster inom teknik och IT och de står alla inför samma utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Genom att flytta fram Växjös position som IT-stad vill vi underlätta rekrytering. Vi ser även flera andra fördelar med att samla tech-branschen. Inte minst för att skapa en plattform för innovation, ökad samverkan och utbyte bolagen emellan, men också för att bygga en naturlig arena för event i branschen, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef Castellum Växjö.

– Det är en oerhört spännande och strategisk satsning som befäster Växjös starka position inom IT och den digitala sektorn. Det här innebär att Castellum och Visma vill skapa en unik plats för framtida tillväxt och innovation, där många fler företag involveras, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Castellum och Visma har som ambition att skapa ett hus som fylls med innehåll i samverkan med andra aktörer. Tanken är att det förutom arbetsplatser ska innehålla gemensamhetsytor där kunskapsintensiva tech-bolag ska kunna dela med sig av kunskap och utbyta idéer med andra företag. Såväl nystartade företag som större etablerade bolag ska kunna utvecklas i den här miljön. Projektet går under namnet WeXO, som anspelar på stadens namn och den samverkan som ska genomsyra huset. Aktuell lokalisering för planerad byggnation blir i Företagsstaden I11.

– Visma har varit ledande inom digitalisering under lång tid. Både i Växjö och Sverige. Samarbetet med Castellum handlar om att ta till vara de fantastiska möjligheter som digitaliseringen innebär, och att leva som vi lär, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

Tre utvalda arkitektbyråer kommer att bjudas in för att ge förslag till utformning av WeXO, där Visma har för avsikt att bli en av hyresgästerna. Uppstarten för projektet och arkitekternas uppdrag kommer att ske i ett innovationsfönster, där kreativa parter med olika kompetens samverkar för att hitta nya lösningar i såväl utformning som innehåll. Medverkandeförutom Castellum och Visma kommer att vara bland annat arkitekter, RISE, Linnéuniversitetet, Växjö Kommun, IT-bolag och start-ups.

Om Castellum:

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 82 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter.

I Växjö äger och förvaltar Castellum 6 fastigheter om sammanlagt 62 000 kvadratmeter till ett värde om cirka 1 100 miljoner kronor.
Förutom i Växjö finns våra fastigheter på 19 tillväxtorter från Köpenhamn i syd till Sundsvall i norr och ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum, Box 3294, 350 53 Växjö| Tel +46 470-727730 | vaxjo@castellum.se