Castellum fortsätter utbygganden av solceller

För att öka möjligheten att producera egen el och vara en del av omställningen till förnyelsebar energi investerade Castellum under 2018 cirka fem miljoner kronor i nya solceller på fastigheternas tak, däribland i Uppsala. Totalt genererar dessa el som i jämförelse skulle räcka till 250 villors årsförbrukning.

På taket på fastigheten i hörnet Kungsgatan 76/Vimpelgatan 5 är en ny solcellsanläggning på plats och redo att tas i bruk under februari. Anläggningen väntas ge en årsproduktion på 38 MWh, och en C02-besparing på över 640 000 kg/år. En vinst för såväl Castellum som för samhället i stort. Tanken är att panelerna ska förse fastighetens förbrukning när det handlar om el till ventilation och drift av kylmaskiner.

Panelerna kommer att ge fastigheten el från februari till oktober och det får man ändå säga är ett mycket gott betyg. För fem år sedan var det dyrt att investera i solceller, idag ser prisbilden annorlunda ut och vi räknar med att anläggningen ska ha betalat sig på ungefär 10 år, säger Daniel Frösslund som är teknisk förvaltare.

Satsningen på solpaneler är en vinst för såväl Castellum som för samhället i stort. Förhoppningen är att solpanelerna ska förse fastighetens förbrukning när det handlar om el till ventilation och drift av kylmaskiner.

För fem år sedan var det dyrt att investera i solceller, idag ser prisbilden annorlunda ut och vi räknar med att anläggningen ska ha betalat sig på ungefär 10 år

Solcellerna beräknas hålla i cirka 30 år och i köpet ingår en effektgaranti på 25 år vilket innebär att effekten inte får sjunka mer är 12,5 procent på 25 år.

Utöver att kunna producera billig och miljömässigt hållbar el är generella energieffektiviseringsåtgärder ett prioriterat område för Castellum i Uppsala under 2019, avslutar Daniel Frösslund.


Totalt har Castellum 22 anläggningar i drift runt om i Sverige med en total yta om 8500 kvm solpaneler.

Solpaneler Kungsängen 35:3 (Kungsgatan 76/Vimpelgatan 5 )i siffror:

  • 140 solpaneler på cirka 410 kvadratmeter tak
  • Monterat med cirka 6-18° lutning, mot sydväst
  • Beräknad elproduktion 38 000 kWh
  • Installerad toppeffekt 46 kW
  • Beräknad CO2-besparing över 640 000 kg/år