Castellum bygger världens första klimatneutrala polislokal

I centrala Örebro kommer Castellum att uppföra en kontorsbyggnad med Polisen som hyresgäst. Huset byggs helt i trä och certifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto-noll koldioxidutsläpp under sin livstid. Projektet beräknas kosta ca 225 Mkr inklusive förvärvad byggrätt om 15 Mkr och ge en hyresintäkt om 15 Mkr på årsbasis.

"Det känns fantastiskt roligt att få förtroendet av arkitektbyrån, kommunen och vår hyresgäst Polisen att uppföra en kontorsbyggnad som är ett av de allra första klimatneutrala projekten med den nya tuffa certifieringen, NollCO2. Vi tar nu ett rejält kliv i rätt riktning för att bygga mer klimatsmart och bidra till ett mer hållbart samhälle", säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.   

Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef i Bergslagen, ser fram emot att de nya lokalerna ska bli verklighet.

"De nya lokalerna gör oss bättre rustade för framtiden. Arbetsmiljön förbättras för våra medarbetare och det gynnar i förlängningen även medborgarna. Det känns extra bra att de nya lokalerna ger minimal påverkan på miljön", säger Niclas Hallgren.

Certifieringen NollCO2 är framtagen av Sweden Green Building Council som en påbyggnad till Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen för att skapa mer hållbara byggnader med netto-noll växthusgasutsläpp under byggnadernas livscykler. Castellum har varit delaktig i SGBC:s arbete med att ta fram NollCO2-certifieringen.  

Klimatneutralitet i projektet uppnås främst genom att stommen byggs i trä istället för stål och betong som traditionellt tillämpas. Genom att använda trä blir utsläppen ca 40% lägre i jämförelse med en traditionell konstruktion. Ytterligare ett sätt att uppnå klimatneutralitet är att bygga solceller på fastighetens tak inom Castellums solcellsprogram "100 på sol" som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar energi som kan användas av fler.   

Kontorshuset blir beläget i kvarteret Korsningen i centrala Örebro där Castellum 2019 uppförde kontorsfastigheten Citypassagen. Byggnaden är ritad av Utopia Arkitekter som vann markanvisningstävlingen i kommunen och som därefter har valt Castellum som utförare till projektet. Byggstart planeras till sommaren 2020 med färdigställande i mitten av 2022.  

"Jag är stolt över att vi nu är igång med vår mest hållbara kontorsbyggnad genom tiderna. Vi kommer att lära oss mycket på vägen som också kommer till nytta i framtida projekt. Jag är säker på att vi inom en relativt snar framtid får se fler byggnader med den nya certifieringen", säger Per Gawelin, vd för Region Mitt, Castellum. 

Castellums klimatmål är att senast 2030 bli 100% klimatneutrala och därmed stötta FN:s klimatavtal och de svenska målen om ett fossilfritt Sverige. 

Fakta om projektet:  
Var: Castellum uppför byggnation i kvarteret Korsningen i centrala Örebro  
Investering: ca225 Mkr inklusive förvärvad byggrätt om 15 Mkr
Inflyttning: Mitten av 2022 

Hyresvärde: ca 15 Mkr årligen 

Kontaktslängd: 5 år med option på 12 år
Hyresgäst: Polismyndigheten
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:  6 900 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100%  

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50 
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61  

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 96,3 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum rankas som det mest jämställda av 600 börsnoterade europeiska bolag av European Women on Boards 2020. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum har under 2019 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB. Det innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler. Dessutom tilldelades Castellum guldnivå för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se.