Castellums delårsrapport januari-mars 2021 presenteras den 21 april 2021 - inbjudan till telefonkonferens

Onsdagen den 21 april 2021, klockan 08:00 (CET) offentliggörs Castellums delårsrapport januari-mars 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens klockan 09:00 (CET) samma dag.

I telefonkonferensen presenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör och Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, Castellums delårsrapport januari-mars 2021. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

Datum: 21 april 2021
Tid: Rapporten publiceras 08:00 (CET)
Telefonkonferensen hålls 09:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast
tio minuter innan telefonkonferensen börjar.

SE: +46 8 505 583 66
UK: +44 333 300 92 69
US: +1 833 526 83 84
NL: +31 207 219 495

Du kan ta del av presentationen och konferensen via följande webblänk: https://financialhearings.com/event/13288

Delårsrapport januari-mars 2021 samt presentation kommer finnas tillgängliga på castellum.se: https://www.castellum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 103 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se