Castellum i forskningssamarbete med KTH om lärdomar för arbetslivet efter pandemin

Castellum går in i ett forskningssamarbete tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, RISE IVF, Göteborgs universitet och Scania. Syftet är att undersöka hur pandemins lärdomar kring flexibelt arbete kan omvandlas till nyttig "best practice" då pandemin är över.

-Vi är glada och stolta att i detta sammanhang kunna bidra med fördjupad kunskap som förhoppningsvis gör att fler företag kan hantera det flexibla arbetslivet på bästa sätt, säger Helena Dino, HR-chef på Castellum.

Pandemin tvingade många arbetsplatser att snabbt ställa om, med mycket hemarbete och digital kommunikation. Hur kan det senaste årets dramatiska förändringar på bästa sätt kunna bli till "det nya normala"? Det är utgångspunkten för det interaktiva forskningsprojektet "Hållbart lärande i radikal omställning" med KTH som huvudman.

Syftet är att undersöka hur ett hållbart lärande kan utvecklas efter att en verksamhet ställt om till flexibilitet kring var, när och hur arbetsuppgifter ska utföras. Castellum var tidigt ute och införde redan i september 2020 permanent flexibilitet för alla anställda - en åtgärd som nu alltså ingår i forskningsprojektet under ledning av KTH.

-Vi såg ett stort värde i att följa upp Castellums nya policy, förklarar Andrea Eriksson, docent vid avdelningen för ergonomi på KTH och projektets ledare. Sammantaget handlar det om att undersöka vilka lärdomar från arbetslivet under pandemin som i framtiden kan bidra till en arbetsmiljö som är både mer hälsosam och produktiv.

Projektet finansieras av Afa försäkringar och fokuserar på samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO), det vill säga individens förmåga att hantera utmaningar kopplat till flexibelt arbete och digitala arbetssätt, samt hur ledarskap och organisation påverkar tillit, engagemang och prestation under omställning till mer flexibla arbetssätt. Förutom Castellum medverkar även avdelningar från Scania AB.

Det interaktiva forskningsprojektet genomförs i form av ett antal gedigna workshops, omfattande intervjuer med nyckelpersoner i de medverkande företagen samt webbenkäter med företagens medarbetare. Projektet avslutas år 2023 med en vetenskaplig slutrapport.

För mer information:
Helena Dino, HR-chef People Experience Castellum AB, tel 0733-331962
Andrea Eriksson, docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, tel 08-7909804

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 96 miljarder kronor. Vi finns på 14 svenska tillväxtorter samt i Köpenhamn och Helsingfors. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se