Extra bolagstämma i Castellum AB (publ)

Castellum AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 27 augusti 2021. I syfte att minska risken för smittspridning av coronaviruset hölls stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag och med cirka 88,8 % av rösterna på stämman, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Castellum av aktier i Kungsleden Aktiebolag med anledning av Castellums offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Kungsleden Aktiebolag.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB (publ)

Tel: +46 704 58 24 70

 

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB (publ)

Tel: +46 70 647 12 61, e-post: ulrika.danielsson@castellum.se

 

Om Castellum
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 97 miljarder kronor. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  
En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se