Moody’s bekräftar Castellums befintliga rating Baa2 med stabila utsikter

Castellum Aktiebolag (”Castellum”) lämnade den 2 augusti 2021 ett
rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden
Aktiebolag (”Kungsleden”) att förvärva samtliga aktier i Kungsleden i syfte att
bolagen ska gå samman (”Erbjudandet”).

För att läsa pressmeddelandet, klicka här.