Förändring i Castellums valberedning

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Castellum AB:s årsstämma 2022 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Med anledning av genomförandet av Castellums bud på Kungsleden har bolagets ägarkrets förändrats. Mot bakgrund av detta har Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder, ställt sin plats i valberedningen till förfogande för större aktieägare. Efter kontakter med de större aktieägarna har valberedningen beslutat att Ilija Batljan ska ersätta Mats Gustafsson som ledamot av valberedningen. Efter förändringen består valberedningen av följande ledamöter:

  • Helen Fasth Gillstedt, valberedningens ordförande, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
  • Ilija Batljan, utsedd av Ilija Batljan Invest
  • Rutger Arnhult, styrelsens ordförande

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer, i enlighet med bolagets uppdaterade finansiella kalender, att hållas den 31 mars 2022.

 

För mer information vänligen kontakta:

Helen Fasth Gillstedt, ordförande i valberedningen, 0706-70 54 54

 

Om Castellum 

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se