Förändringar i Castellums finansiella kalender

Till följd av det pågående samgåendet av Castellum och Kungsleden samt samordning av den finansiella rapporteringen har Castellum beslutat att ändra i den finansiella kalendern.

Castellums uppdaterade finansiella kalender ser ut som följer:

16 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021
7 mars 2022 Årsredovisning 2021
31 mars 2022 Årsstämma 2022
25 april 2022 Delårsrapport januari-mars 2022
15 juli 2022 Halvårsrapport januari-juni 2022
20 oktober 2022 Delårsrapport januari-september 2022
13 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022


  

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO Castellum AB, 08-503 052 27

 

 

Om Castellum 
Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Genom Castellums intressebolag Entra ASA får bolaget också exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  

En värd bortom det förväntade.  

www.castellum.se