Castellums års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Castellums års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig för nedladdning i PDF-format på Castellums webbplats. En sammanfattande webbversion finns att läsa här: https://annualreport.castellum.se/2021/sv/

Tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer finnas tillgänglig från vecka 11.

  

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, vd Castellum AB, 070-458 24 70
Maria Strandberg, CFO, Castellum AB, 070-398 23 80
 

Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 08:00 CET.

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 176 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se