Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2023

Vid Castellum AB:s årsstämma den 25 mars 2021 beslutades att valberedningen inför årsstämman ska utgöras av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den femte största aktieägaren o.s.v.

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter:

  • Patrik Tillman, utsedd av Rutger Arnhult med bolag
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Patrik Essehorn, utsedd av Corem Property Group
  • Per Berggren, styrelsens ordförande

Valberedningen representerar tillsammans ca 25,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2023 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen ska även, vid behov, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 6 december 2022 via Castellum AB, Att: Per Berggren, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till per.berggren@castellum.se.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 23 mars 2023.

 

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelsens ordförande, Castellum AB, 070-553 80 48

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 juni 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 185 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.
 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se