Castellum avyttrar fastigheter för 962 mkr

Castellum avyttrar fastigheterna Marievik 27 och Marievik 30 till AMF Fastigheter för 962 mkr, varav 80 mkr betalas när ny detaljplan vinner laga kraft. Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till 962 mkr med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.

Fastigheterna har totalt en uthyrningsbar area på 11 620 kvm där AFRY och Leica är de största hyresgästerna.


”Vi är glada att kunna överlämna dessa välskötta fastigheter till AMF fastigheter som den naturliga tagaren och som kommer att fortsätta driva utvecklingen i området”, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB.
Affären i sammandrag 
Fastigheter: Marievik 27, Marievik 30
Köpare: AMF Fastigheter
Försäljningspris: 962 mkr
Frånträdesdag: 3 april 2023
Hyresvärde: ca 45 mkr per år
Hyresgäster: AFRY och Leica
Uthyrningsbar area: 11 620 kvm

Uthyrningsgrad: 98 %
 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, CEO, Castellum AB, 031- 60 74 00
Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Castellum AB, 031- 60 74 60

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

 

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se