Castellum avyttrar nyproduktion i Jönköping för 510 mkr

Castellum avyttrar en snart färdigställd fastighet med Domstolsverket som enda hyresgäst. Byggnaden kommer inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till 510 mkr med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.

Fastigheten omfattar 9 200 kvm och är fullt uthyrd till Domstolsverket med planerad inflytt under våren 2023. Byggnaden utformas med högt ställda miljöambitioner och för att uppfylla certifiering enligt Miljöbyggnad Guld med bland annat solcellsanläggning på taket. Särskild vikt har även lagts vid dagsljustillgång i lokalerna samt byggnadens gestaltning i relation till den omkringliggande stadsmiljön i centrala Jönköping vid Munksjön. Tillträde sker efter färdigställd byggnation.


”Vi är glada att kunna överlämna ett väl genomfört fastighetsprojekt med en stabil och långsiktig hyresgäst som Domstolsverket. Avyttringen stärker vår likviditet framåt, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB.
Affären i sammandrag 
Fastigheter: Götaland 9
Köpare: Vacse
Försäljningspris: 510 mkr
Frånträdesdag: preliminärt 1 maj 2023
Hyresvärde: 23 mkr per år
Hyresgäster: Domstolsverket
Uthyrningsbar area: 9 200 kvm
Uthyrningsgrad: 100 %
 

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, CEO, Castellum AB, 031- 60 74 00
Kristina Sawjani, Chief Investment Officer, Castellum AB, 031- 60 74 60

 

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 30 september 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 186 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se