Pressmeddelanden

 • Castellum är Europas mest hållbara fastighetsbolag

  Castellum är för sjunde året i rad med i The Sustainability Yearbook som rangordnar världens främsta bolag inom hållbarhet. Som fastighetsbolag ligger Castellum på första plats i Norden, på första plats i Europa och på femte plats i världen.

 • Regulatoriskt

  Förändringar i Castellums styrelse

  Idag har Rutger Arnhult meddelat att han lämnar Castellums styrelse med omedelbar verkan.

 • Regulatoriskt

  Förändringar i Castellums styrelse

  Idag har Anna Kinberg Batra meddelat att hon lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

 • Inbjudan till presentation av Castellums bokslutskommuniké 2022

  Måndagen den 13 februari klockan 8:00 (CET) publiceras Castellums bokslutskommuniké 2022. Klockan 10:00 (CET) bjuder vi in investerare, analytiker och media till en direktsänd presentation av rapporten där tf vd Joacim Sjöberg och finanschef Jens Andersson kommenterar resultatet.

 • Regulatoriskt

  Castellums styrelse utser Joacim Sjöberg som tf vd

  Styrelsen har utsett Joacim Sjöberg som tillförordnad vd för Castellum AB under pågående rekryteringsprocess. Joacim Sjöberg har suttit i Castellums styrelse sedan 2020 och har god kunskap om bolaget och branschen.

 • Castellum avyttrar fastigheter samt tecknar LOI om 2 mdkr

  Castellum avyttrar en handelsfastighetsportfölj med 5 fastigheter. Försäljningspriset som ligger i linje med bokfört värde uppgår till cirka 219 mkr med marknadsmässigt avdrag för uppskjuten skatt. Därtill finns villkorade avtal och avsiktsförklaringar tecknade om ytterligare 1,8 mdkr.

 • Castellum avyttrar fastigheter för 962 mkr

  Castellum avyttrar fastigheterna Marievik 27 och Marievik 30 till AMF Fastigheter för 962 mkr, varav 80 mkr betalas när ny detaljplan vinner laga kraft. Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till 962 mkr med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.

 • Castellum avyttrar nyproduktion i Jönköping för 510 mkr

  Castellum avyttrar en snart färdigställd fastighet med Domstolsverket som enda hyresgäst. Byggnaden kommer inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till 510 mkr med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.

 • Regulatoriskt

  Jens Andersson utses till ny CFO på Castellum

  Castellums nuvarande finanschef Jens Andersson har idag utsetts till ny CFO på Castellum AB. Han tillträder sin roll den 14 februari 2023.

 • Regulatoriskt

  Rutger Arnhult lämnar rollen som vd för Castellum

  Rutger Arnhult har informerat styrelsen i Castellum om att han beslutat sig för att lämna rollen som verkställande direktör för bolaget. Styrelsen inleder nu en process för att tillsätta en ersättare.

 • Castellum rankas som ett av världens mest hållbara bolag

  För sjunde året i rad får Castellum toppbetyg på S&P Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA) och är det enda nordiska fastighetsbolaget som inkluderas i Dow Jones Sustainability Indices, S&P 500 ESG och flera andra tillhörande hållbarhetsindex.

 • Regulatoriskt

  Extra bolagstämma i Castellum AB (publ)

  Castellum AB (publ) höll extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2022. Stämman hölls enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

 • Regulatoriskt

  Maria Strandberg lämnar rollen som CFO på Castellum

  Maria Strandberg har meddelat att hon beslutat att lämna sin roll som CFO på Castellum för nya utmaningar. Maria Strandberg kommer att kvarstå i sin roll medan rekrytering av ny CFO pågår.

 • Regulatoriskt

  Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

  Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2022.

 • Regulatoriskt

  Castellums styrelse föreslår pausad utdelning

  Castellums styrelse ser en fortsatt stängd obligationsmarknad utan tecken på återhämtning i närtid. För att värna bolagets kreditbetyg har styrelsen därför beslutat om en skärpt finanspolicy och ett besparingsprogram med minskat investeringsutrymme under 2023 i syfte att stärka bolagets balansräkning. Styrelsen kommer inte heller att föreslå utdelning till kommande årsstämma.

 • Castellum bygger nytt polishus på Hisingen

  Nu startar bygget av Hisingens nya polishus på Exportgatan. Här skapar Castellum ändamålsenliga lokaler på platsen där Göteborgs-Postens gamla tryckeri en gång låg. Det nya polishuset är cirka 9 000 kvm stort och förväntas stå klart för inflyttning under andra kvartalet 2025.

 • Regulatoriskt

  Delårsrapport januari-september 2022

  Positiv nettouthyrning och god tillväxt i förvaltningsresultatet

 • Castellum utsedd till världens mest hållbara kontorsutvecklare för sjunde året i rad

  Idag publiceras Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), som för sjunde året i rad visar att Castellum är världsledande i hållbarhet inom kategorin Kontor/Industri med 92 poäng av 100 möjliga.

 • Regulatoriskt

  Förändring i Castellums valberedning

  I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Castellum AB:s årsstämma 2023 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

 • Inbjudan till presentation av Castellums delårsrapport januari-september 2022

  Torsdagen den 20 oktober klockan 8:00 (CEST) publiceras Castellums delårsrapport januari-september 2022. Klockan 10:00 (CEST) bjuder vi in investerare, analytiker och media till en direktsänd presentation av rapporten där vd Rutger Arnhult, CFO Maria Strandberg och finanschef Jens Andersson kommenterar resultatet.

Prenumerera på pressmeddelanden

Fyll i fältet nedan om du vill prenumerera på koncernövergripande pressmeddelanden och delårsrapporter från Castellum AB.

När du anmäler intresse för nyheter från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer här