Castellums grafiska profil

Manualen för Castellums grafiska profil innehåller riktlinjer för de visuella byggstenarna i vårt varumärke. Den gör att vi blir tydliga som avsändare och bidrar till enhetlig kommunikation. Konsekvent och tydlig kommunikation stärker vårt varumärke och förmedlar bilden av ett Castellum.

Manualen är till för våra samarbetspartners, det vill säga du som hjälper oss att producera kommunikations- och marknadsmaterial eller levererar olika typer av system eller verktyg där gränssnittet ska anpassas efter Castellums grafiska profil.

Manualen innehåller riktlinjer för:

  • Logotyp
  • Färger
  • Typsnitt
  • Bildmanér

Ett levande dokument

Manualen är ett levande dokument som utvecklas och uppdateras över tid. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig för nedladdning på den här sidan. Har du några frågor, kontakta din beställare.

Manual & logotyper

Här kan du ladda ner den senaste versionen av Castellums grafiska manual och logotyper.