Sveriges första miljöcertifierade padelhall finns i Kungsbacka

Sveriges hetaste racketsport noterar nytt rekord under 2020 med över 500 byggda padelanläggningar. Men bara en av dem är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver – Hede Padelcenter i Kungsbacka. Castellums hållbarhetsansvarige Christin Carlsson berättar mer om certifieringen.

Den cirka 3 000 kvadratmeter stora anläggningen, som nu blivit den första padelanläggningen i Sverige, är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Certifieringssystemet utgår från tre övergripande områden; energi, inomhusklimat och materialval.

- Certifieringen innebär ett kvitto på byggnadens miljöprestanda både för oss som fastighetsägare och till hyresgästen. Som hyresvärd arbetar vi aktivt för att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt med låg energianvändning och hälsosamma material, säger Christin.

- När vi skapade konceptet Hede Padelcenter så var vår målbild att bli Sveriges bästa Padelcenter. Med denna miljöcertifiering som bas så är vi unika i padelsverige. El-laddare på parkeringen, rättvisemärkt kaffe och Maria Åkerberg produkter i omklädningsrummen är fler exempel på vårt hållbarhetsarbete, säger Niklas Öberg som är en av ägarna.

Flest i Sverige
Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige. 39 % av ytan är miljöcertifierad idag, och har en ambitiös hållbarhetsagenda med det tuffa övergripande målet att vara klimatneutrala till 2030, både i förvaltning och i vår projektverksamhet.

- Vi ska vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. Inte för att vi ska tjäna på det, utan för att jorden förtjänar det. Det ställer höga krav på vi gör smarta val i våra fastigheter och arbetar med material och teknik med så låga utsläpp som möjligt, berättar Christin.

Padel är en aktivitet som går att genomföra även inom restriktionernas gränser – med nio meters spelhöjd och rejäla banor är det inte svårt att hålla avstånd. Att luftcirkulationen är i toppklass bidrar också till det goda inomhusklimatet.

Vill du testa padel i en miljöcertifierad hall?
Läs mer och boka via https://hedepadelcenter.se/

Faktaruta Hede Padelcenter:
Behaglig ljudnivå i hela hallen tack vare 600+ ljudabsorbenter.
Ljuset är minst 500 lux på alla banor, och 1000 lux på Centercourten.
Minst 9 meters spelhöjd på alla banor.
Byggentreprenör: Johansson & Rehn Byggnads AB
Certifiering: Miljöbyggnad Silver.