Örebro - ett enda stort värmebatteri!

Ska energin räcka till för alla i samhället behöver den fördelas smart och då behöver vi alla hjälpas åt. Tillsammans med E.ON Fjärrvärme och andra fastighetsägare i Örebro har vi på Castellum gått ihop för att gemensamt hålla ner effekten.

– Örebro blir som ett enda stort värmebatteri, förklarar Roger Seger, chef för teknisk förvaltning vid Castellum i Örebro.

Så här: En fastighet har olika behov av energi under ett dygn. Under morgnarna går det ofta åt mycket energi när många ska duscha samtidigt och är det dessutom kallt ute blir det en ännu större puckel.

– Gasas det på ute i fastigheterna, ja då kan det innebära att E.ON behöver tända en extra panna för att kunna leverera en högre effekt snabbt. Och eftersom pannan i sin tur eldas med olja blir det inte ett hållbart alternativ, förklarar Roger Seger.

”Förnyelsebart under längre tid”
Istället skickar E.ON alltså ut en signal till fastighetsägare om att de behöver hjälp att sänka effekten.

– När vi får signal från dem sänker vi framledningstemperaturen under några timmar. Och eftersom det finns värme lagrad i byggnaden tar det flera timmar innan det blir märkbart.

Och när det lättat för E.ON?
– Ja då får vi en signal om att vi kan ändra tillbaka. Det här innebär att vi kan använda oss av förnyelsebar energi under en längre tid, menar Roger Seger.

Hela Örebro hjälps åt kan man säga?
- Ja, verkligen. Vi är 12 större fastighetsägare som gör det här tillsammans. Istället för att varje byggnad lever sitt eget liv skapar vi en slags gemensam kontroll och styrning. Örebro blir som ett enda stort värmebatteri. Just nu är vi upp i nästa 100 anslutna fastigheter i Örebro och reglerbar effekt är ca 5,5 MW även fsat vi fortfarande är inne i en testperiod.

Nyhetsbrev_Energi.gif