En arbetsplats att längta till

Daglig motion, vacker utsikt och möjlighet att jobba utomhus när vädret tillåter - detta ska bidra till trivsel och välmående hos AFRYs anställda när de flyttar in i vårt fina GreenHaus – Helsingborgs första WELL-certifierade fastighet. Framgångsrika arbetsplatser är arbetsplatser man längtar till. Och till GreenHaus kommer man verkligen längta.

I Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen blir det en skön blandning av parker, strandpromenader, butiker, restauranger, bostäder och kontor. Ett av dessa kontor är vår byggnad GreenHaus.

GreenHaus är en levande miljö, med många gemensamma ytor och grönskande arbetsplatser. Det är en fastighet där det inre räknas. GreenHaus är nämligen WELL-certifierat. WELL är något så unikt som en global byggstandard med människan i fokus. Människor som mår bra, presterar bättre. Genom att optimera arbetsmiljöns ljus, ljud, luft och grönska, skapas de bästa förutsättningarna för att prestera på topp hela dagen. Och med vattenstationer, inbjudande motionsmöjligheter och hälsosam mat, inspirerar ett WELL-certifierat hus. Fastigheten är dessutom certifierad med Miljöbyggnad Guld.

Snart flyttar AFRY in i GreenHaus och vi passade på att fråga Staffan André, fastighets- och arbetsplatsansvarig på AFRY, vad en framgångsrik plats är för AFRY?

Vad kännetecknar en framgångsrik arbetsplats?
- Det är en arbetsplats där man trivs, känner sig inspirerad och inkluderad. För oss är det viktigt att kunna samarbeta med våra kollegor och samtidigt ha arbetsro för att utföra arbetet på bästa sätt.

Hur viktig roll spelar lokalen för en framgångsrik arbetsplats?
- Lokalen bidrar till att skapa en positiv kultur, en gemenskap och en mötesplats för innovation och samarbete.

Hur ser ni att GreenHaus kan bidra ökad trivsel, aktivitet med mera genom att vara WELL-certifierad?
- Daglig motion, möjlighet till utsikt, sitta utomhus är viktigt för trivsel och välmående hos våra medarbetare. GreenHaus stödjer detta på ett bra sätt. Lokalen planeras också som välkommande, flexibel och kan ändras över tid genom ommöblering istället för ombyggnation.

Hur viktigt är det för företaget att arbetsplatsen har en miljöprofil?
- På AFRY är vi högst delaktiga i omställningen till ett mer hållbart samhälle och GreenHaus miljöprofil var en viktig faktor när vi valde nytt kontor. Läget ger också möjlighet för våra medarbetare att välja kollektivtrafik, vilket är viktigt för oss på AFRY.

Med dessa kloka ord passar vi på att hälsa AFRY välkomna till GreenHaus.


Castellum <3 AFRY

AFRY och Castellum har samarbetat länge och tillsammans utvecklar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser. Fokus har alltid legat på bra och flexibla inomhusmiljöer samt hållbarhet, precis som i fallet med GreenHaus. Bland annat har huvudkontoret i Solna solceller på taket och huvudkontoret i Helsingfors specialdesignade vi för AFRY Finland. Nedan hittar du våra kontor där vi har glädjen att hysa AFRY som hyresgäster.

Här hittar du mer information GreenHaus och vårt hållbarhetsarbete.

Vill du också ha en arbetsplats att längta till? Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att kartlägga era behov och ta rätt beslut för framtiden. Läs mer och ladda ner Kontorsguiden här.