Vårt samhällsengagemang

Castellum vill vara en aktiv samhällsaktör som tar ansvar, visar vägen och är delaktig i att skapa ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Detta gör vi främst genom att sätta tuffa hållbarhetsmål för Castellums verksamhet, erbjuda ungdomar sommarjobb och lärlingsplatser och främja jämställdhet och mångafald. Men också genom att vara en engagerad part i de städer där vi är verksamma, samarbeta med kommuner och skolor, och stödja eller sponsra aktörer som jobbar för samma sak.

Vi stöttar bland andra:

Brinner du för samma frågor som vi?
Hör gärna av dig till vår kommunikationsdirektör Anna-Karin Nyman om du har frågor om partnerskap och rikstäckande sponsring. Handlar det om ett lokalt samarbete är du välkommen att kontakta ditt lokala Castellumkontor.

Castellum stöttar Bris

När fler familjer isolerat sig i hemmen till följd av coronaviruset är det många redan utsatta barn och ungdomar som fått det ännu svårare. Därför stöttar Castellum Bris barnjour så att fler unga ska få någon att prata med.