Vårt samhällsengagemang

Castellum vill vara en aktiv samhällsaktör som tar ansvar, visar vägen och är delaktig i att skapa ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Detta gör vi främst genom att sätta tuffa hållbarhetsmål för Castellums verksamhet, och genom att erbjuda ungdomar sommarjobb och praktikplatser varje år. Men också genom att vara en engagerad aktör på de orter vi är verksamma för att skapa trygga, hållbara och attraktiva livsmiljöer i och runt våra fastigheter.

För att lyckas måste vi samarbeta med andra. Vi samarbetar och stödjer många lokala aktörer där vi äger eller bygger fastigheter men vi har också några större CSR-samarbeten som är rikstäckande.

Vi stöttar bland andra:

Brinner du för samma frågor som vi?

Hör gärna av dig till vår kommunikationsdirektör Anna-Karin Nyman om du har frågor om partnerskap och rikstäckande sponsring. Gäller det ett lokalt samarbete är du välkommen att kontakta ditt lokala Castellumkontor.

My Dream Now visar unga en väg in i arbetslivet

My Dream Now är ett program för att hjälpa ungdomar att förstå sina möjligheter i arbetslivet – Castellum är en av våra partners och genom att erbjuda sina medarbetare att vara klasscoacher så bidrar de till att minska segregation och ungdomsarbetslöshet, säger Jonas Bygdeson, verksamhetsansvarig.