Vårt samhällsengagemang

Castellum vill vara en aktiv samhällsaktör som tar ansvar, visar vägen och är delaktig i att skapa ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Detta gör vi främst genom att sätta tuffa hållbarhetsmål för Castellums verksamhet, erbjuda ungdomar sommarjobb och lärlingsplatser och främja jämställdhet och mångafald. Men också genom att vara en engagerad part i de städer där vi är verksamma, samarbeta med kommuner och skolor, och stödja eller sponsra aktörer som jobbar för samma sak.

Vi stöttar bland andra:

Brinner du för samma frågor som vi?
Hör gärna av dig till vår kommunikationsdirektör Anna-Karin Nyman om du har frågor om partnerskap och rikstäckande sponsring. Handlar det om ett lokalt samarbete är du välkommen att kontakta ditt lokala Castellumkontor.

Castellum stödjer Ukraina

Vi följer alla vad som händer i Ukraina just nu och ser med stor oro på utvecklingen. Det är för oss självklart att vilja hjälpa till och visa vårt stöd för Ukraina, därför skänker vi en miljon kronor till UNHCR.