Gå till huvudinnehåll
Visionsbild från ett kontor.

Matilda kontorsanalys

Få koll på hur dina lokaler används

Med hjälp av trådlösa sensorer som placeras ut i lokalen mäter Matilda Kontorsanalys bland annat beläggning, temperatur och luftkvalitet i en lokal. På så sätt får du information som hjälper ditt företag att fatta smarta beslut när ni är på gång att skapa en ny arbetsplats, vill göra en förändring av er nuvarande eller kanske göra en uppföljning efter en inflyttning. Att installera en mätning innebär att sensorer installeras i ca 3 månader. All data som samlas in är anonymiserad. Resultatet redovisas löpande i ett rapportverktyg och i en slutrapport.

Matilda ger dig fakta om hur era lokaler verkligen används.
Långt bord med stolar vid en vägg.

Relaterat