Gå till huvudinnehåll

Så funkar Castellums elmätning

Castellums elmätning hjälper dig att få koll på elanvändningen i era lokaler i realtid - dygnet runt. Helt utan kompromisser eller krångligheter. Tjänsten kartlägger och visualiserar elförbrukningen på kontoret, så att ni enklare kan hitta eltjuvarna och minska era energikostnader. Resultatet redovisas löpande i ett rapportverktyg online, och med hjälp av månadsrapporter kan du enkelt följa upp hur elanvändningen ser ut, och på ett snyggt sätt visualisera resultaten av era energibesparande åtgärder.

Display med energidata.
Tre mobiltelefoner med energidata.
Två personer tittar på en skärm

Tre olika paket att välja på

Castellums elmätning är en tjänst för dig som vill mäta, rapportera och sänka kontorets elanvändning. Total elförbrukning och benchmarking ingår i baspaketet, sedan väljer du själv på vilken detaljnivå du vill kartlägga er användning. Ju mer som kartläggs , desto fler eltjuvar kan du upptäcka. Tjänsten är under utveckling, och kan framöver även komma att omfatta andra energislag.

Detta ingår Bas Plus Premium  
Total elanvändning
 
  
  

Visar lokalens totala elförbrukning samt ett estimat av hur den fördelas.

Benchmarking 
 
 
 
Jämför er data med andra liknande lokaler och verksamheter.
Analys (och åtgärdsförslag)
 
 
 
Jämför elförbrukningen med hur lokalen nyttjas (åtgärdsförslag kommer i senare version)
Hitta eltjuvar 1
 
 
 
Kartlägger 50 % av kontorets elanvändning
Hitta eltjuvar 2
   
 
Kartlägger 80 % av kontorets elanvändning
Entrédisplay
   
Skärm i entrén som visar lokalernas elanvädning i realtid
Soffgrupp, bord och skärm på väggen.

4 fördelar med Castellums elmätning

1. Motiverar medarbetarna att spara el

Det finns en styrka I att göra energikonsumtionen synlig för alla. Genom att mäta energiförbrukning – och visa upp resultaten på exempelvis en skärm – blir alla medarbetare involverade. Diskutera insikterna, och vad ni kan göra för att tillsammans sänka er elkonsumtion. Sätt mål tillsammans, och glöm inte att fira era framsteg!

2. Sparar tid och förenklar rapportering

Genom att hänvisa till faktiska data, till exempel om något på arbetsplatsen behöver resurser för att bli mer effektivt, blir det enklare för dig att få ledningen eller styrelsen på din sida. Siffrorna i rapporten visar tydligt vad som kräver åtgärder. Rapporterna gör det också enklare för myndigheter och statliga organisationer som måste redovisa sina energikosumtion till EU varje månad. 

3. Visar på hållbarhetsfokus

Idag förväntas företag och organisationer arbeta med att minska sina klimatavtryck. Med en stor skärm i exempelvis entrén synliggör ni era insatser och ambitioner och visar att ni är medvetna och ständigt arbetar för att nå era hållbarhetsmål. Även om det kanske är en lång bit kvar. 

4. Sänker kostnaderna

Och kanske det mest självklara. Att lägre elkonsumtion sparar klimatet och ger lägre elräkningar, det vet alla. Hur mycket ni kan spara beror såklart på lokalernas förutsättningar och er egen ambitionsnivå. Men ni bör förvänta er en sänkning på mellan 10 – 30 procent.

Man vid skrivbord

Intresseanmälan

Vi söker testpiloter!

Elmätning i realtid är en tjänst under utveckling. Vi söker just nu testpiloter. Anmäl ditt intresse här, och glöm inte att fylla i en motivering om du vill att just ditt kontor ska bli ett av de 5 där vi testar Plus-versionen av tjänsten kostnadsfritt det första halvåret (värde ca. 50 t.kr. inkl. uppstartskostnad). Anmälan är inte bindande, och det kommer inte ske någon automatisk förlängning efter testperiodens slut. Alla som gör en intresseanmälan eller ingår i testpanelen kommer däremot få ett erbjudande om en månadsprenumeration vid testperiodens slut. OBS: Du måste vara hyresgäst hos Castellum för att testa tjänsten.

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[2176bdf2-4953-47fd-adb3-0a89d0b870d1]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["2176bdf2-4953-47fd-adb3-0a89d0b870d1"] ={ Id: "2176bdf2-4953-47fd-adb3-0a89d0b870d1" , Name: "Intresseanmälan Elmätning" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_102975\",\"targetElementId\":\"9b7c0881-5fd9-4e21-b5e8-ff21a37157dd\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_100960\",\"targetElementId\":\"1a1bd2c9-64b3-461b-8a78-422c36827786\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_100961\",\"targetElementId\":\"7cd09fd9-f808-4288-a099-67db3bb899c9\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_100963\",\"targetElementId\":\"0dea4fd8-c2f9-4085-9389-19e35adac2ec\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}},{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.EmailValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"jsPattern\":\"^((([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+(\\\\.([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+)*)|((\\\\x22)((((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(([\\\\x01-\\\\x08\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0e-\\\\x1f\\\\x7f]|\\\\x21|[\\\\x23-\\\\x5b]|[\\\\x5d-\\\\x7e]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(\\\\\\\\([\\\\x01-\\\\x09\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0d-\\\\x7f]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF]))))*(((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(\\\\x22)))@((([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.)+(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.?$\",\"dotNetPattern\":\"^((([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+(\\\\.([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+)*)|((\\\\x22)((((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(([\\\\x01-\\\\x08\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0e-\\\\x1f\\\\x7f]|\\\\x21|[\\\\x23-\\\\x5b]|[\\\\x5d-\\\\x7e]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(\\\\\\\\([\\\\x01-\\\\x09\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0d-\\\\x7f]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF]))))*(((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(\\\\x22)))@((([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.)+(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.?$\",\"message\":\"Ange en giltig e-postadress.\",\"validationCssClass\":null,\"additionalAttributes\":null}}]},{\"targetElementName\":\"__field_100964\",\"targetElementId\":\"d9f5220a-eba7-437b-9296-c9f44c6f66f3\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_100962\",\"targetElementId\":\"69e80167-4f2f-4e6f-a5dd-1aa0b5532a6d\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_102930\",\"targetElementId\":\"e97f0cca-788a-4b4a-ab37-f0e72c1ba54c\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_102968\",\"targetElementId\":\"e9c5c8bf-6f87-49ac-92cb-0d6853d1d23b\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_102975\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.ChoiceElementBlock\",\"friendlyName\":\"Intresseanmälan\",\"customBinding\":false},\"__field_100960\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_100961\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_100963\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_100964\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_100962\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_102930\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Ort\",\"customBinding\":false},\"__field_102968\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Antal anställda\",\"customBinding\":false},\"__field_100965\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_100968\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"Honeypot\",\"customBinding\":false},\"__field_100967\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Diskutera insikterna ni får från kartläggningen. Vad ni kan göra för att sänka er elkonsumtion. Sätt mål tillsammans, och glöm inte att fira era framsteg!

Relaterat