• Interior

Halvorsäng Logistikpark, Göteborg

Nu har du möjlighet att etablera på Halvorsäng Logistikpark – Nordens nya hållbara logistiknav i direkt anslutning till Göteborgs hamn. Ett sällsynt bra läge för import och export med utmärkta förbindelser till hela Skandinavien. Var med från start och forma framtiden här tillsammans med oss! Castellum skapar i samarbete med Göteborgs Hamn AB en ny, modern logistikpark med hållbarhetstänk och bra tillfartsvägar helt nära Nordens största hamn, kombiterminal, industrier och de stora trafiklederna till och från Göteborg.

Med andra ord, ett guldläge för effektiv logistik. Byggstarten för områdets första etapp är planerad till andra kvartalet 2022, med beräknad inflyttning under 2023.

Kontaktinformation

Våra uthyrare

Hans Sahlin
Stefan Vilhelmsson

Kontakta oss för mer information! Gå till kontakt

Här kan din verksamhet växa och utvecklas

Snabbfakta

Lokalyta:
145 000 kvm
Markareal:
270 000 kvm
Beräknad byggstart:
Q4 2022
Beräknad inflyttning:
början 2024

E-handel, fordonskomponenter, livsmedel, 3PL eller något helt annat?

På Halvorsäng Logistikpark har du möjlighet att vara med och utforma dina lokaler för både dagens och morgondagens behov. Totalt planerar vi att uppföra sex stycken väldisponerade byggnader i storlekar från 13 000 till 35 000 kvm. Det kan även finnas möjlighet att delförhyra ytor från 5 000 kvm och uppåt.

Några av byggnaderna kommer att bli upp till 35 meter höga med möjlighet att lagerhålla stora volymer på ett yteffektivt sätt. Alla byggnader kommer att stå på stadig berggrund, vilket ger en väldigt hög bärighet. När hela området står klart 2026 kommer den sammanlagda lokalytan att uppgå till 145 000 kvm, så här finns alla möjligheter för din verksamhet att växa och utvecklas.

Halvorsäng Logistikpark - Nordens nya hållbara logistiknav

I Halvorsäng Logistikpark får du riktigt korta avstånd från importhamn till lager

Halvorsäng Logistikpark ligger direkt norr om Skarvikshamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods som lossats av Göteborgs Hamn, för vidare transport över Skandinavien med lastbil eller tåg. Området Halvorsäng är cirka 270 000 kvadratmeter stort, strategiskt placerat i närheten trafiklederna 155 och Hisingsleden.

I december 2021 öppnade dessutom Halvors länk, som är en ny väg mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden. Länken underlättar för godstransporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen samt Göteborgs hamn, då de slipper köra via Vädermotet. I samband med att Halvors länk öppnat blev också breddningen av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons Väg klar. Detta innebär att det finns två körfält i varje riktning på sträckan.

Från Halvorsäng Logistikpark är det nära till flera av Göteborgsregionens stora industrier och leverantörer inom bland annat fordonsklustret.

När områdets byggyta är färdigställt kommer ca 6-700 personer att ha sin arbetsplats på Halvorsäng Logistikpark.

Hållbara Halvorsäng Logistikpark

Halvorsäng Logistikpark planeras och byggs med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Utvecklingen av Halvorsäng Logistikpark sker i samarbete med Göteborgs Hamn AB i ett gemensamt partnerbolag. Både Castellum och Hamnbolaget har höga ambitioner inom hållbarhet och kommer tillsammans att arbeta för att för att minimera negativ påverkan och bidra till ökad hållbarhet inom olika områden.

Alla byggnader kommer att vara miljöcertifierade och uppfylla höga krav på energieffektivitet och en hälsosam arbetsmiljö. Dessutom kommer förnybar energi att vara en röd tråd vid utformningen och driften av hela logistikparken.

Läget ger i sig förutsättningar för korta, klimateffektiva transporter. I området finns redan nu en tankstation/truckstop som erbjuder säker nattuppställning av lastbilar och möjlighet att ladda batterielektriska fordon. Här kommer också bränslecellsdrivna lastbilar att kunna tanka vätgas.

Projektet berör följande hållbarhetsmål:

Göteborg - Sveriges bästa logistikläge

Tre huvudstäder inom 50 mil
Under tjugo år i rad har Göteborgsregionen utsetts till Sveriges bästa logistikläge när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges logistiklägen. Göteborgs exceptionella distributionsläget beror på närheten till Skandinaviens största containerhamn med import/export och inte minst ett starkt tågpendelnät. I Göteborg verkar näringslivets stora aktörer, här passerar årligen 150 miljoner ton varor och varje vecka anlöper över 100 fraktfartyg med gods från hela världen. Godskedjan stärks av Göteborg Landvetter Flygplats som erbjuder internationell flygfrakt. Terminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen erbjuder den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa.

Om Göteborgs hamn
Göteborgs hamn är Nordens största hamn och primära godsnav, och en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet. Hamnen ligger i hjärtat av Skandinavien med 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning inom 50 mils radie. Hamnen erbjuder ett brett och tätt linjeutbud och har en välutvecklad infrastruktur som hanterar världens största containerfartyg varje vecka, såväl som frekvent rorotrafik till och från de stora centraleuropeiska godsnaven. Effektiva landförbindelser via flera europavägar och 70 järnvägsavgångar i veckan garanterar snabba flöden och leveranser till den skandinaviska marknaden.

Göteborgs hamn har ett upptagningsområde som omfattar tio nordeuropeiska länder, med sammantaget 190 miljoner invånare, och är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot de största oceangående containerfartygen. Det finns flera järnvägsterminaler i hamnområdet, bland annat Arken Kombiterminal.

Framstående logistikforskning
Genom Chalmers och Göteborgs universitet är Göteborg ett av landets starkaste kompetenscentrum för logistikforskning och utbildning. Här utförs logistikforskning i världsklass och här skapas innovationer för framtidens hållbara logistik och transporter.


Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.705188,"lng":11.866483},"content":"<div>HALVORSÄNG LOGISTIKPARK</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[30,53]},"mainMarker":true},{"position":{"lat":57.66558,"lng":12.29594},"content":"<div>Göteborg-Landvetter Airport</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":57.70256,"lng":11.85841},"content":"<div>Port Entry, Gothenburg RoRo Terminal</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":57.70744,"lng":11.96596},"content":"<div>Göteborgs Centrum</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":57.69419,"lng":11.86138},"content":"<div>Skandiahamnen / Containerhamnen</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":57.70009,"lng":11.80982},"content":"<div>Arendalsterminalen (DFDS)</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":57.75652,"lng":11.87982},"content":"<div>Volvo Cars, Tuve</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":57.706967445510308,"lng":11.870696856839842},"content":"<div>Truck Stop Halvorsäng (Cirkle K , Vädermotet)</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin-gas-station.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false},{"position":{"lat":57.695601455877721,"lng":11.838146653694462},"content":"<div>Real Rail Terminal (Kombiterminalen)</div>","icon":{"url":"/gui/project/images/pins/pin.svg","size":[35,40]},"mainMarker":false}]}

Partnerskap för utveckling och förvaltning

Castellum utvecklar Halvorsäng Logistikpark i samarbete med Göteborgs Hamn AB

Utvecklingen av Halvorsäng Logistikpark sker i samarbete med Göteborgs Hamn AB i ett gemensamt partnerbolag. Syftet med partnerbolaget är att gemensamt och långsiktigt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut lokalerna. Tillsammans äger Castellum och Göteborgs Hamn AB partnerbolaget till lika delar och utgör en stark och långsiktig fastighetsägare för området Halvorsäng Logistikpark.

Castellum är med sin 800 000 kvadratmeter logistikyta redan idag en av Nordens största aktörer i branschen, och planerar att bygga ytterligare 800 000 kvadratmeter på strategiska orter de kommande åren.

Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile. Kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen. Klicka på länken och läs mer om vårt logistikerbjudande.

Nyheter Halvorsäng

Läs mer om

Ny rapport: Göteborg är den oöverträffat viktigaste importhamnen och viktig exporthamn.

Var femte år tar Trafikanalys tempen på svenska varuflöden i en genomgripande...

Läs mer om

Ny direktlinje mellan Göteborgs hamn och USA

Goda nyheter för dig som jobbar med import/export mot den amerikanska marknaden. Nu...

Läs mer om

Halvors länk öppnar för trafik

På fredag 17 december öppnar"Halvors länk" som förbättrar för fordonstrafiken till och...

Läs mer om

Castellum och Göteborgs Hamn i gemensamt utvecklingsbolag för nytt nordiskt logistiknav

Castellum och Göteborgs Hamn har tecknat en avsiktsförklaring om att tillsammans utveck...

Kontakta oss

Chef Logistik

Hans Sahlin

Telefon
+4631607465
E-mail
hans.sahlin@castellum.se

Uthyrningschef

Stefan Vilhelmsson

Telefon
+46317440939
E-mail
stefan.vilhelmsson@castellum.se

Om Castellum

Castellum skapar morgondagens innovativa arbetsplatser. Vi är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och vårt fokus är att få människor att växa och företag att utvecklas. Castellum finns på plats och erbjuder lokaler i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingfors-området.

Med ett starkt lokalt engagemang är vi måna om att leva upp till de förväntningar som ställs på en trygg och långsiktig hyresvärd, varje dag, i stort och smått. Alla våra fastigheter sköts av vår egen personal och som kund har du tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.

Information in English

A sustainable new logistics hub for the Nordic region

This is your opportunity to set up operations at Halvorsäng Logistics Park – a new, sustainable logistics hub in the Nordic region, right next to the Port of Gothenburg. This is an exceptional location for importing and exporting, offering first-class links to the whole of Scandinavia.

Do you want to know more? Please visit the english version of this website.